Grup Gestió disposa d’un nou servei que us facilitarà l’obtenció del certificat digital, per tal de que pugueu realitzar tots els tràmits online amb les diferents Administracions Públiques.

Amb la voluntat d’acompanyar i ajudar als nostres clients en el dia a dia de les seves gestions empresarials, el grup s’ha adherit al nou servei del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, GESTORES RA, que permetrà emetre certificats digitals tant per empreses, com per a particulars.

Què és un certificat digital i per a què serveix

Un certificat digital és una autorizació-signatura digital, tant per a societats, com per a persones físiques, que previa validació de les dades, autoritza al poseïdor de mateix a operar amb les Administracions Públiques.

Des de l’entrada en vigor de la nova llei de Procediment Administratiu Comú, les persones Juridiques, les entitats sense personalitat jurídica (societats civils, associacions, comunitats de béns, comunitats de propietaris etc.) o els professionals col·legiats que vulguin realitzar qualsevol tràmit amb l’Administració, ho hauran de fer a través de mitjans electrònics, resultant imprescindible tenir un certificat digital.

Les persones físiques, tot i que de moment no estan obligades a tenir el certificat, també poden obtenir-lo per relacionar-se amb l’Administració d’una manera més còmoda.

Per a quins tràmits necessitareu el certificat?

Amb el certificat digital es poden realitzar molts tràmits online amb les diferents Administracions Públiques, estatal, autonòmica i municipal.

  • Sol·licitar el certificat de corrent de pagament a l’Agència Tributària Catalana.
  • Sol·licitar certificats cadastrals.
  • Alta a la direcció electrònica vial (D.G.T).
  • Sol·licitar certificats al Ministeri de Justícia.
  • Tràmits amb la Seguretat Social.
  • Tràmits diversos amb l’Agència Tributària.
  • Tràmits diversos amb l’Ajuntament.

Com es pot obtenir?

Fins ara, l’única manera d’obtenir el certificat era desplaçant-se a l’Administració competent personalment a sol·licitar-ho i aportar-hi tota la documentació necessària. A partir d’ara, Grup Gestió podrà emetre aquests certificats directament des de les seves oficines en una sola visita.

Des de Grup Gestió estem convençuts que aquest servei, que únicament els gestors col·legiats podem oferir, us resultarà una eina molt útil per a la vostra gestió empresarial.

Imprimir