Hisenda fa marxa enrere i no endurirà la tributació per mòduls el 2018

La legislació vigent contempla que a partir del dia 1 de gener de 2018 s’endureixin les condicions per a que els autònoms tributin per mòduls. Està previst que el límit de facturació a partir del qual es veta la tributació en mòduls baixi el pròxim any dels 250.000 als 150.000  euros i, en el cas de facturació a altres empreses, de 125.000 euros a 75.000 euros.

La idea inicial del departament de Cristóbal Montoro era establir la pròrroga dels límits incrementats dels mòduls en els Pressupostos Generals del Estat per al 2018.

 

Noticia completa de Cinco Días: http://bit.ly/2hcUeKk

 

 

Els assessors fiscals guanyen la batalla a hisenda i la presentació del 347 no s’avançarà a gener

La Associació d’Experts Comptables i Tributaris d’Espanya, (AECE) va presentar observacions dins del termini d’exposició pública al Projecte d’Ordre d’Hisenda pel que es modifica l’Ordre EHA/3127/2009, del 10 de novembre, per la que s’aprova el model 190 per a la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre els rendiments del treball i de les activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de la renda i els terminis de presentació dels models 171, 184, 345 i 347. I en concret en quant s’avançava el període de presentació del model 347 al mes de gener, motivant l’oposició a aquesta mesura.

 

Noticia completa de Invertia.com: http://bit.ly/2hwG9HT

 

 

El criteri de habitud  a revisió en la forma del RETA

Fa unes setmanes es van abordar algunes de les propostes presentades per els col·lectius d’autònoms per a la reforma del RETA. La majora d’elles son la verbalització de les reivindicacions històriques que tenen a veure amb l’obligatorietat de donar-se d’alta a la Seguretat Social conforme als ingressos que genera l’activitat o la habitud de la mateixa. En aquesta noticia s’analitzarà precisament el criteri d’habitud en la RETA, la seva interpretació ambigua i la necessitat de clarificar criteris a l’hora de donar-se d’alta als autònoms.

 

Noticia completa de elEconomista.es: http://bit.ly/2A6idGu

 

 

La falta de personal qualificat és el principal problema d’ocupació de les empreses

La falta de personal qualificat és una de les principals preocupacions de les empreses per a poder contractar treballadors. El problema és cada cop més greu.

L’any 2011, era una qüestió que inquietava al 3,2% dels empresaris. El 2016, ja preocupava l’11%. És més, la falta de treballadors qualificats és el quart problema que tenen les empreses espanyoles per a créixer. Els tres primers són: trobar clients, la competència i els costos laborals de producció.

 

Noticia completa de Expansión: http://bit.ly/2fJo1tH

 

Imprimir