Noticies destacades

Vols deixar de ser autònom? Segueix aquests passos o tindràs problemes legals.

Si ets autònom i necessites donar-te de baixa per algun motiu és necessari que segueixis un procés concret en tramitar aquesta baixa per no tenir problemes en un futur. Hi ha cinc passos a seguir que es detallen a continuació:
Pas 1- Els autònoms han de donar-se de baixa en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (REPTA).
Pas 2- Donar-se de baixa en el Cens d’Empresaris i Professionals.
Pas 3- Comunicar per escrit el cessament de l’activitat.
Pas 4- Donar-se de baixa del compte de cotització de l’autònom.
Pas 5- Comunicar el tancament del centre de treball.

Notícia completa de CincoDías: http://bit.ly/2iotiLM

Qui ha de presentar el ‘model 232’ a Hisenda?

El 31 d’agost va entrar en vigor una ordre ministerial elaborada per Hisenda que estableix el ‘model 232’ per a la declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions relacionades amb paradisos fiscals. Aquesta declaració inclou determinada informació per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2016.

Aquestes són algunes de l’operació que s’han d’incloure en el Model 232:
• Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada sempre que l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions superi els 250.000 euros.
• Operacions del mateix tipus que al seu torn utilitzin el mateix mètode de valoració.
• Operacions en cas d’aplicació de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles

Notícia completa de Finanzas.com: http://bit.ly/2gpnNZ3

Qui paga ara els danys dels incendis?

Galícia i altres punts d’Espanya estan sofrint els efectes del foc amb quantiosos danys a conseqüència d’actes aparentment intencionats. S’aclareixen diferents supòsits per respondre de qui es fa càrrec dels danys produïts pels incendis:
Quan l’incendi ha estat intencionat?
Quan s’aconsegueixi capturar el presumpte responsable i que la seva conducta hagi estat constituïda delicte, haurà de respondre per tots els danys i perjudicis causats. Aquesta indemnització civil podrà reclamar-se també en casos en els quals la conducta no constitueixi delicte, sinó negligència.

Quan l’incendi s’ha produït per causes naturals?
No es pot reclamar ni acudir al Consorci de Compensacions d’Assegurances.

Quan tenim pòlissa d’assegurances que cobreixi l’incendi?
En el cas que es tingui un segur que doni cobertura als danys per incendi, es podrà reclamar una indemnització.

Quan no tenim pòlissa d’assegurances que cobreixi l’incendi?
Si no es té contractada una pòlissa d’assegurança i no s’ha trobat el causant de l’incendi, no es podrà reclamar cap indemnització.

Notícia completa de Invertia: http://bit.ly/2xU8t1r

El Congrés dóna el primer pas per regular el registre d’hores d’entrada i sortida dels treballadors.

La desregulació i la falta de control provoquen que les jornades laborals no siguin  de l’horari pactat, on aquesta extralimitació es converteix en una regla general. Tot això contribueix a una precarització del mercat laboral i afecta a la conciliació familiar dels empleats.

Per evitar la desregulació i la falta de control en el temps de treball, el grup Socialista ha proposat una regulació del registre d’entrada i sortida. El grup proponent pretén que el Estatut dels Treballadors reconegui el dret dels empleats “a la distribució regular de la seva jornada”. Així mateix, volen incloure l’obligatorietat per part de les empreses de conservar els registres de jornada durant quatre anys.
Notícia completa elderecho.com: http://bit.ly/2yE0Vzk

Imprimir