La Inspecció de Treball de Girona ens ha comunicat, per tal de fer-ho extensiu als nostres clients, en tant que subjectes obligats a rebre les notificacions per via electrònica, el següent:

 

De conformitat amb l’article 41.1, en relació amb l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Inspecció Territorial de Treball de Girona, a partir del dia 18 de febrer de 2019, farà les notificacions per via electrònica.

 

En compliment del que disposa l’article 42.1 de la Llei 39/2015, els actes administratius de la Inspecció Territorial de Treball de Girona estaran posats a la vostra disposició a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, a la qual hi podeu accedir a través de l’enllaç https://seu.gencat.cat

 

D’acord amb l’article 41.6 de la mateixa Llei, rebreu a l’adreça de correu electrònic, l’avís de posada a disposició de les vostres notificacions a la seu electrònica, sens perjudici que la manca d’aquest avís no impedeix la plena validesa de la notificació.

 

Per tant, tal com s’indica, a partir del dia 18 de febrer de 2019 les empreses rebran les notificacions de la Inspecció Territorial de Treball de Girona per via electrònica i per fer-ho caldrà accedir amb el certificat digital de l’empresa a la seu electrònica.

 

A la seu i dins “la meva carpeta” hi trobaran l’accés a consultar les notificacions electròniques (e-NOTUM)

 

Estem a la seva disposició per qualsevol consulta al respecte.

 

 

Imprimir