L’1 de març ha entrat en vigor la nova manera de calcular les prestacions de maternitat i paternitat dels autònoms i dels treballadors per compte propi del Mar (grup primer de cotització).

De les reformes urgents del treball autònom,  que han entrat en vigor en diferents dates, l’endemà de la seva publicació i a data de 1 de gener, encara n’hi havia una de pendent d’entrar en vigor. Aquesta, ho ha fet l’1 de març de 2018 i és la relacionada amb la manera de calcular les prestacions per maternitat i paternitat dels treballadors autònoms i dels treballadors per compte propi del Règim Especial dels treballadors del Mar (grup primer de cotització).

Per tant, a partir d’aquesta data canvia la forma de calcular la base reguladora sobre la qual es calculen ambdues prestacions.

 

La prestació econòmica per maternitat i paternitat consistia i consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora.

 

Per calcular la base reguladora diària, fins al 28 de febrer, s’agafava la base de cotització del mes anterior dividida per 30. A partir de l’1 de març de 2018, la base reguladora serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització dels sis mesos immediatament anteriors al del fet causant entre 180.  Si l’autònom no ha estat d’alta en el règim especial durant aquests sis mesos, es divideixen les bases de cotització acreditades en aquest període entre els dies en què el treballador hagi estat en alta.

 

Aquest canvi va estretament lligat a la possibilitat introduïda per les reformes de canviar la base de cotització quatre vegades a l’any.

Imprimir