nou-curs-escolar-desgravacions-fiscals

Com cada mes de setembre, l’inici del nou curs escolar és motiu de conversa, així com les importants despeses que comporta per les famílies amb fills en edat escolar (inscripcions a escoles i llars d’infants, adquisició d’uniformes o llibres de text, etc).

Ens plantegem si Hisenda dóna alguna mena d’ajuda, en forma de desgravació fiscal a la declaració de renda, per una part d’aquestes despeses. En aquest sentit, cal destacar que actualment aquest tipus de desgravacions estan desenvolupades dins del marge de competències en matèria d’IRPF, atribuïdes a les Comunitats Autònomes, de manera que, en aquests moments, no hi ha cap norma estatal homogènia al respecte, sinó que depèn del que aprovin les respectives Comunitats Autònomes.

Així, per l’any 2016, fins a onze Comunitats Autònomes tenen aprovat algun tipus de desgravació fiscal a l’IRPF per les despeses relacionades amb l’escolarització, fonamentalment quotes de guarderia, adquisició de llibres i de vestuari escolar, i fins i tot ensenyament extraescolar d’idiomes. Malauradament, Catalunya es troba entre les Comunitats Autònomes que no ofereixen cap desgravació en aquest respecte.

Imprimir