La Generalitat de Catalunya acaba de publicar al seu Diari Oficial dues ordres aprovant les bases per la concessió de sengles línies d’ajuts que pretenen fomentar la inversió productiva al sector industrial català. A continuació detallem les principals característiques dels programes:

1. Finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial per els anys 2019-2020

  • Destinataris: tot tipus d’empreses amb seu a Catalunya, del sector industrial, persones físiques i jurídiques.
  • Actuacions incloses: inversions i finançament de circulant.
  • Termini: des del 27/3/19 fins el 31/12/2020.
  • Tipus d’ajut: Línia de préstec amb interessos bonificats.
  • Termini d’execució de les Activitats subvencionades: entre els 12 mesos anteriors i els 24 mesos posteriors a la data de sol·licitud.

Poden consultar les bases de la convocatòria al següent enllaç:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7840/1734641.pdf

2. Garantia pel finançament de circulant i la inversió en actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització pels anys 2019-2020

  • Destinataris: especialment pensat per pimes.
  • Actuacions incloses: inversions i finançament de circulant.
  • Termini: des del 27/3/19 fins el 31/12/2020.
  • Tipus d’ajut: Línia de garanties per ajudar a l’accés al finançament.
  • Termini d’execució de les Activitats subvencionades: des de l’1 de gener de 2018 fins als 24 mesos posteriors a la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut.

Poden consultar les bases de la convocatòria al següent enllaç:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7837/1733962.pdf

 

En tots dos casos, també es poden posar en contacte directament amb l’Institut Català de Finances (www.icf.cat/ca)

Imprimir