Per tercer any consecutiu, Hisenda exigeix a les empreses obligades a presentar les seves liquidacions d’impostos mensuals (bé per tenir la consideració de grans empreses per haver superat l’any anterior els 6 milions d’euros de facturació, bé per estar adscrits, en el cas de l’iva, al règim de devolució mensual), a que la presentació de les liquidacions corresponents al mes de juliol es presentin durant els primers 20 dies d’agost, eliminant la moratòria existent fins l’exercici 2013 per causa de la temporada estival, que permetia presentar les declaracions del mes juliol fins el 20 de setembre, juntament amb les corresponents al mes d’agost. Aquesta moratòria, però, subsisteix per a les declaracions merament informatives, com ara la declaració d’operacions intracomunitàries (Model 349).

Per tant, les empreses que es vegi afectades per aquesta circumstància hauran de planificar els seus departament administratius a fi de poder acomplir amb aquesta exigència en termini.

 

 

Imprimir