Fa ja algun temps que la preocupació per la viabilitat del sistema de pensions estatal està assolint nivells socialment elevats, sobretot a mesura que anem coneixent que la denominada “guardiola de les pensions” està a punt d’exhaurir-se. És per això que s’estan debatent fórmules alternatives de finançament, que donat l’envelliment de la població, difícilment podran garantir a llarg termini el sistema actual.

En aquest sentit, i per afavorir l’estalvi privat, la reforma fiscal que va entrar en vigor al 2015 ja preveia fer més atractives les aportacions a plans de pensions privats, flexibilitzant la possibilitat de recuperar els capitals en 10 anys des de la data de l’aportació, sense haver d’acomplir cap més requisit.

No podem obviar, per altra banda, dos factors que poden afectar als beneficis fiscals dels plans de pensions:

 

  • Un d’endogen,ja que, si bé les aportacions a plans de pensions desgravem a l’IRPF, la seva recuperació en el moment de la jubilació tributa com a rendiment del treball.
  • Un altre d’exogen, ja que la incertesa política actual posa en entredit la continuïtat d’aquest règim d’incentius, al menys com els coneixem actualment.

 

Malgrat l’anterior, respecte de la primera objecció, cal dir que si bé l’efecte estalvi no està garantit en tots els casos, hi ha mecanismes de disseny de les aportacions que sí permeten aconseguir estalvi real, tant per la via de la selecció del producte on invertir, com per la via de la selecció del moment, les quanties i els beneficiaris de les aportacions, en base a les expectatives financeres futures del contribuent.

 

I respecte de la segona objecció, hem de tenir en compte que, per una qüestió de seguretat jurídica, és de preveure que qualsevol canvi legislatiu no afectarà al règim de les aportacions ja fetes.

 

Per tal de poder aplicar aquests incentius a la declaració de renda de 2018, cal fer les aportacions pertinents abans del proper 31 de desembre.No obstant, i vist que cal ser curós en l’anàlisi perquè realment les aportacions ens comportin un benefici més enllà del simple diferiment de tributació, Grup Gestió ofereix  als seus clients, a través d’equips multi-disciplinaris, l’assessorament necessari a l’hora de:

 

  1. Valorar la conveniència financera-fiscal de fer aportacions (periòdiques o puntuals) a plans de pensions.
  2. Triar el producte més adient a les seves circumstàncies personals (edat, ingressos), i al seu perfil inversor (conservador, moderat, arriscat).
  3. Planificar de cares a futur l’estratègia a seguir perquè el seu rescat resulti el menys onerós possible des del punt de vista fiscal.
  4. Fer una gestió activa dels plans de pensions existents, analitzant la possibilitat de fer traspassos de pla en funció de les circumstàncies i necessitats del client, que permetin maximitzar la rendibilitat financera del propi pla.

 

Ningú pot assegurar com es comportaran les pensions públiques en el futur, doncs es tracta d’un assumpte de profund calat polític i demoscòpic. Però sí que és cert que confiar en una companyia privada solvent com a complement a la seva jubilació, és una decisió més que assenyada, en uns temps en que la incertesa i la volatilitat són el pa de cada dia.

Imprimir