ZONA-BANCARIA-PTY

Es coneixen com a societats offshore aquelles empreses o companyies que es troben domiciliades i registrades a països en els quals no desenvolupen cap activitat econòmica o comercial.

Per actuar dins de la legalitat, una societat offshore ha de complir les següents condicions:

  • Els administradors de la societat no han de tenir el seu domicili en el país de la seu social.
  • La societat no pot exercir cap tipus d’activitat en aquest país.
  • No pot utilitzar mà d’obra local, tot i que pot tenir un representant de la companyia del país de la seu social.
  • No pot utilitzar l’economia del país d’acollida, concretament en matèria d’inversions, subsidis i transferències bancàries.

Aquest tipus de societats es constitueixen a països coneguts com a “paradisos fiscals”, en tant que ofereixen una estrica confidencialitat i privacitat, així com un conjunt d’avantatges tributaris.

Les societats offshore no són una pràctica il·legal, la seva existència és perfectament lícita, sempre i quan els seus titulars les facin constar a la corresponent declaració a l’Agència Tributària.

Imprimir