Àrea Consultoria
Retribucions en espècia exemptes – Retribució flexible

Agenda
Properes obligacions fiscals

Àrea Assegurances
La importància de tenir una pòlissa de responsabilitat civil adequada a l’activitat de l’empresa

Àrea Fiscal
Impost sobre el patrimoni i impost de successions i donacions

Àrea Jurídica
Es pot reclamar l’import pagat per la plusvàlua municipal?

Imprimir