Àrea laboral
La Inspecció de Treball i el registre de jornada. Criteris durant l’actuació inspectora

Àrea assegurances
Assegurança de baixa laboral: garanteix la tranquil·litat de l’autònom

Àrea Jurídica
Administrador i soci: poden respondre personalment de la mala marxa de la societat?

Àrea Fiscal
En vigor el nou impost català sobre béns no productius de persones jurídiques

Àrea Fiscal
Responsabilitat de l’empresa principal envers els incompliments de les empreses subcontractistes

Agenda
Properes obligacions fiscals

Imprimir