Sovint les empreses han d’assumir despeses totalment imprevistes, derivades de litigis quin resultat no ha estat el que s’esperava. En aquests casos, a banda de sancions o responsabilitats que hagi d’assumir, l’empresa incorre en importants costos de defensa jurídica.

Fent-se ressò d’aquesta necessitat, l’asseguradora ARAG disposa d’un producte per a empreses expressament dissenyat per a cobrir els costos de defensa jurídica en determinades situacions relacionades directament amb la nostra companyia, com ara:

  • Qüestions administratives: litigis amb administracions públiques, per exemple: multes, expedients de llicències administratives, etc.
  • Defensa Fiscal, a qualsevol nivell i davant qualsevol organisme tributari (Inspecció o Gestió tributària, fins a arribar inclús a la via contenciosa administrativa).
  • Reclamació d’honoraris i factures impagades que compleixin determinats requisits.
  • Defensa davant la Inspecció de treball en relació amb les condicions de treball, ocupació, seguretat social i seguretat i higiene al treball de l’activitat de l’assegurat. Queda coberta també la fase contenciosa.
  • Defensa referent a contractes laborals, en allò referit a procediments instats pels seus treballadors.

Amb aquestes cobertures, que lògicament tenen les seves limitacions a nivell d’objecte i quantia, es pretén que els litigis imprevistos no siguin una incertesa més a fer front en aquests temps, ja de per sí prou incerts.

Podeu demanar més informació al respecte al nostre departament d’assegurances.

Imprimir