Probablement han rebut o rebran un missatge de la Tresoreria General de la Seguretat Social indicant-los que tenen a la seva disposició a la SEU ELECTRÒNICA DE LA SEGURETAT SOCIAL notificacions relacionades amb els procediments recaptatoris de la Seguretat Social.

Aquest mes tots els clients d’aquest despatx, que tenen contractat el nostre servei d’assessorament i gestió laboral, estan rebent la notificació esmentada.

Com ja és habitual aquest despatx comprova i els fa arribar les notificacions posades a la seva disposició a la SEU ELECTRÒNICA DE LA SEGURETAT SOCIAL.

La majoria de les notificacions rebudes aquest mes són per comunicar la incorporació de les empreses, clients d’aquest despatx, al sistema de liquidació directe.

Aquest sistema ve a substituir el procediment actual, el sistema RED, de presentar i gestionar la cotització de les empreses (TC1 i TC2).

Amb aquest nou sistema, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) té un paper actiu en el procés de recaptació  i els seus objectius són minimitzar els errors, ja que la TGSS assumeix l’aplicació de les regles de cotització i contrasta les dades amb caràcter previ a la liquidació.

Poden trobar més informació a: http://www.seg-social.es/

Si vostès tenen contractat el servei d’assessorament i gestió laboral amb aquest despatx no han de realitzar cap gestió al respecte.

El que sí que els demanem és que qualsevol incidència que pugui afectar a les nòmines, sobretot les malalties i accidents de treball, ens la comuniquin com més aviat millor, ja que aquest nou sistema ho requereix.

Recordin que les baixes/altes/confirmacions de malalties/accidents de treball s’han de presentar, dins del termini establert, i són necessàries per poder calcular correctament la liquidació de Seguretat Social.

logo-seguridad-social

Imprimir