Avui s’ha obert el termini per poder-se acollir a la tercera convocatòria dels ajuts a la solvència empresarial, per causa de la COVID, que poden arribar als 200.000 euros per empresa.

La sol·licitud de la primera convocatòria d’aquest ajut es va fer durant el passat mes juny. Posteriorment, a la segona convocatòria es va ampliar el ventall d’activitats beneficiàries. I en aquest cas, la tercera convocatòria pretén donar cobertura a aquells potencials beneficiaris que, per diversos motius, no varen poder optar a les anteriors, per exemple, per no tenir deutes generats fins a 31 de maig, pendents de pagament a la data del cobrament de la subvenció.

Els requisits que es flexibilitzen respecte de les anteriors convocatòries són:

  • El ventall d’activitats subvencionables és el mateix que el de la segona convocatòria, i per tant, molt més ampli que el de la primera.
  • S’amplia la data de tall dels deutes pendents subvencionables , de 31 de maig a 30 de setembre, i els deutes pendents a aquesta data es podran pagar abans de rebre la subvenció.
  • Es podran subvencionar les pèrdues comptables generades entre l’1 de març de 2020 i 30 de setembre de 2021, procedents de contractes anteriors a 13 de març de 2021.
  • Dintre de la subvenció dels costos fixos incorreguts, s’inclouen les nòmines pagades en el mateix període anterior. Així mateix, la resta de costos fixos es podran subvencionar amb independència de que estiguin ja pagats.

Cal recordar que aquesta convocatòria és incompatible amb les anteriors, a no ser que a les anteriors no s’hagi pogut assolir l’import màxim a què es tenia dret, per manca de deute justificable, en quin cas aquesta tercera convocatòria tindrà el caràcter de complementària de la primera.

El termini per presentar el formulari d’inscripció prèvia que fa les vegades de sol·licitud acaba el proper 19 de novembre a les 14.00h. Com a les anteriors convocatòries, l’ordre de presentació de sol·licituds no atorga preferència a l’atorgament de les subvencions.

Imprimir