Tal com us fèiem saber en la nostra nota informativa sobre el nou sistema de cotització pels treballadors autònoms, aquests, a partir de l’1 de gener del 2023, cotitzaran en funció dels rendiments nets anuals obtinguts durant l’any natural per totes les activitats professionals o econòmiques que realitzin.
Quan tinguem més informació sobre el procediment per a comunicar aquests rendiments, ens posarem en contacte per informar-vos d’aquest punt i del tram de rendiments en què us trobeu enquadrats, per tal que pugueu fer l’opció de base entre la mínima i la màxima corresponents.
Exemple:

TaulaTrams de rendiments netsAny 2023
Base mínima (Euros/mes)Base màxima (Euros/mes)Quota mínima estimada
Taula generalTram 5> 1.850 i <=2.0301.029,412.030315,00

Si el vostre rendiment net mensual és superior a 1.850 € i igual o inferior a 2.030 €, podeu triar una base entre la mínima de 1.029,41 € i la màxima de 2.030 €.

Ara mateix ens volem centrar en el punt de la nova normativa que permet escollir una base superior a la que correspondria en funció dels rendiments nets anuals.
La norma estableix que els autònoms que, a 31 de desembre de 2022, cotitzin per una base superior a la que els correspondria pels seus rendiments nets podran mantenir aquesta base de cotització a partir de gener 2023.
Si no la voleu mantenir, però voleu cotitzar més del que us pertoca, podeu escollir una base inferior a la que teniu a 31 de desembre, mentre aquesta sigui superior a la que us correspondria pels rendiments.
Per això us volem recordar que, per a poder canviar la base de cotització de desembre de 2022, s’ha de realitzar una sol·licitud abans del 30 de setembre, i tindrà efectes des de l’1 d’octubre.
Si voleu fer el canvi de base, us preguem que ens ho comuniqueu per tal de poder-lo realitzar abans del 30 de setembre.

Font: Reial decret-llei 13/2022.

Imprimir