S’apropa el final d’any, i va quedant menys temps per tal de prendre determinades decisions que ens poden generar importants desgravacions per la propera declaració de la renda. A continuació expliquem dues de les estratègies més habituals:

A) Fer aportacions a plans de pensions

La Llei bonifica fiscalment les aportacions a plans de pensions, amb els següents límits:

  • Aportacions realitzades pel contribuent a un pla de pensions propi: el màxim anual a aportar serà la menor de les dues quantitats següents:
  1. 8.000 euros.
  2. El 30% de la suma dels seus rendiments del treball i d’activitats econòmiques de l’any.
  • Aportacions realitzades pel contribuent a un pla de pensions del seu cònjuge: la desgravació està subjecta a dues condicions:

          a) Que el cònjuge no obtingui rendiments del treball o d’activitats econòmiques superiors als 8.000 euros.

          b) Que les aportacions no superin els 2.500 euros anuals.

Es tracta d’un incentiu que disminueix els rendiments fiscals  del contribuent, i per tant el seu efecte és proporcionalment creixent a mesura que augmenta la renda. Per exemple, una persona de 50 anys amb uns rendiments bruts de 40.000 euros, depenent de les seves circumstàncies personals i familiars, podrà desgravar fins a uns 3.400 euros de la quota de l’IRPF aportant el màxim legal esmentat.

 

B) Fer donatius a entitats sense finalitat lucrativa

 Des del passat any 2015, els donatius a determinades entitats sense ànim de lucre (com ara, fundacions), desgraven un 75% pels primers 150 euros donats, i un 30% per la resta, tenint en compte que si s’han fet donatius a una mateixa entitat durant almenys tres anys, el percentatge anterior s’incrementa al 35%.

  • Suposem el cas d’una persona que hagi fet dos donatius, un de 150 euros a una entitat amb la que col·labora per primera vegada, i un altre de 100 euros, que ja havia repetit els anys 2015 i 2014. L’import a desgravar de la seva quota d’IRPF serà el següent:

          a) Donatiu de 150 euros  = 150 x 75% = 112,5 euros

          b) Donatiu de 100 euros = 100 x 35% = 35 euros

          Total desgravació = 147, 50 euros (59% sobre el donatiu fet)

El nostre departament fiscal us podrà orientar sobre la manera d’optimitzar aquestes i altres desgravacions fiscals, comptant, alhora, amb el suport del nostre departament d’assegurances pel que fa a la tria dels productes d’estalvi bonificats fiscalment.

Imprimir