Declaracions i liquidacions tributàries

||Declaracions i liquidacions tributàries

Claus per estalviar en la pròxima declaració de renda

19 desembre 2016|Declaracions i liquidacions tributàries, Fiscal|

A final de l'any és un bon moment per tal d'estalviar en la nostra declaració de renda dels pròxims mesos de maig/juny. Encara som a temps de dur a terme algunes estratègies que ens poden ser molt útils a l'hora de passar comptes amb Hisenda.

Mòduls: ens cal renunciar-hi o en quedem exclosos?

12 desembre 2016|Declaracions i liquidacions tributàries, Fiscal|

Aprofitant que s'acaba l'any, és temps per analitzar si, en el cas d'optar pel mètode d'estimació objectiva, ens convé renunciar-hi i passar, si es compleixen els requisits, a tributar pel mètode d'estimació directa simplificada o normal.

Tributació dels contractes de lloguer d’habitatge

21 novembre 2016|Declaracions i liquidacions tributàries, Fiscal|

El lloguer d’habitatges, al contrari que el de locals comercials, està exempt de tributar a l’iva. No obstant, això no vol dir que l’operació estigui totalment exempta de tributació.

Vols acollir-te al registre de devolució mensual d’IVA ?

14 novembre 2016|Declaracions i liquidacions tributàries, Fiscal|

Durant el mes de novembre, les empreses que ho sol·licitin poden acollir-se al Registre de Devolució Mensual de IVA presentant la declaració censal corresponent  i passant, per tant, a realitzar declaracions d’ IVA amb caràcter mensual enlloc de trimestral a partir de l’1 de gener de l’any vinent.

Desgravacions fiscals per la declaració de la renda

7 novembre 2016|Declaracions i liquidacions tributàries, Fiscal|

S’apropa el final d’any, i va quedant menys temps per tal de prendre determinades decisions que ens poden generar importants desgravacions per la propera declaració de la renda.

Les Fires de Sant Narcís i les entitats sense finalitat de lucre

3 novembre 2016|Declaracions i liquidacions tributàries, Fiscal|

Aquestes activitats tenen caràcter d’empresarials, i per tant, els qui les desenvolupen adquireixen les mateixes obligacions que la resta d’empresaris, incloent que els rendiments obtinguts d’aquestes activitats no gaudiran de les exempcions fiscals previstes per les activitats purament filantròpiques.

En vigor la puja dels pagaments fraccionats de l’impost de societats

11 octubre 2016|Impostos estatals, Fiscal, Recordatori|

El passat 30 de setembre va entrar en vigor el Reial Decret-Llei que aprova l’increment dels pagaments fraccionats de l’impost de societats, amb aplicació directa per al pagament a realitzar aquest mes d’octubre.

Atenció a les obligacions fiscals dels no residents

11 juliol 2016|Declaracions i liquidacions tributàries, Fiscal|

Us informem que la Llei fiscal espanyola estableix la obligació, per als no residents, de declarar i tributar davant la Hisenda espanyola.

Load More Posts