Desplaçats a França. Transportistes i conductors.

 

Ara parlem dels transportistes / conductors,  que realitzen la seva activitat desplaçant-se per la Unió Europea i concretament a França, però l’obligació s’estén a qualsevol treballador, per compte aliena o per compte propi, desplaçat a un altre Estat per realitzar un treball o una activitat professional.

Com norma general, elsdesplaçatsestansotmesos a la legislació de Seguretat Social del país onestanexercint la sevaactivitat, menys si es tractad’untrasllat temporal que poden,mantenir la legislacióespanyola de Seguretat Social.

Davant delcontrol constant que realitzen les autoritats franceses als treballadors, per compte aliena i compte propi, desplaçats temporalment al seu territori, els recordem l’obligació de comunicar prèviament a la Seguretat Social que realitzaran una activitat professional a l’estranger.

Parlem de França, per la proximitat i pels controls que realitzen, però l’obligació s’estén a tota la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu i a Suïssa.

Pels desplaçaments fora de la Unió Europea caldrà estar amb l’establert en els diferents convenis(bilaterals, multilateral iberoamericano, Europeu) o el que demani cada país si no hi ha conveni.

Els desplaçats han de tenir la targeta sanitària Europea i el certificat A1 (que es sol·licita amb el document TA.300 – Sol·licitud d’informació sobre la legislació de Seguretat Social aplicable), el qual serveix per acreditar que li segueix essent d’aplicació la legislació espanyola i que no cal estar d’alta a la Seguretat Social del país de destí.

A més, si el destí és França (o passen de camí) caldrà portar el CLEISS omplert.

No portar els papers en regla pot comportar una sanció per part de les autoritats, en aquest cas, les Franceses.

Imprimir