La invasió d’Ucraïna per part de l’exèrcit rus està provocant multitud d’efectes adversos a l’economia d’arreu d’Europa. A casa nostra, un dels més sensibles és el considerable increment dels preus, que es veu reflectit en una escalada de l’Índex de Preus de Consum (IPC) fins a nivells que no es veien des de fa gairebé 40 anys.

Referència a l’Índex de Garantia de Competitivitat.
Atès que l’IPC es pren de referència a la majoria de contractes d’arrendament a l’hora d’actualitzar la renda, per tal d’evitar una distorsió en el mercat de l’habitatge de lloguer, el govern espanyol, mitjançant el Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, ha establert una limitació extraordinària d’aquesta actualització anual, tot prescindint de l’IPC i adoptant com a referència l’Índex de Garantia de Competitivitat (IGC), que presenta una evolució molt més estable davant del context actual.

A quins contractes s’aplica?
La nova normativa és aplicable als contractes d’arrendament d’habitatge (no pas de local) en què s’hagi pactat expressament l’actualització anual de la renda; doncs si no s’ha acordat per les parts, la renda no estarà subjecte a actualització.

Dins d’aquests contractes, el decret llei només afecta aquells dels quals se n’hagi d’actualitzar la renda entre el 31 de març i el 30 de juny de 2022. No s’inclou cap previsió de l’aplicació retroactiva de la norma.

Negociació entre les parts.
En aquests arrendaments, s’emplaça les parts a una negociació sobre l’actualització de la renda. El marc d’aquesta negociació és diferent segons que l’arrendador sigui o no un gran tenidor.

a) Si l’arrendador és un gran tenidor, el pacte a què s’arribi entre les parts no pot excedir el resultat d’aplicar a la renda la variació anual de l’IGC a la data de l’actualització.

b) Si l’arrendador no és un gran tenidor, les parts poden pactar l’actualització de renda sense cap limitació (per sobre o per sota de IGC, però sempre per sota de l’IPC, o pactar la no actualització).

I si no hi ha acord?
Tant si l’arrendador és un gran tenidor com si no ho és, en cas de manca d’acord entre les parts, l’actualització de la renda no podrà suposar un increment superior al que resultaria d’aplicar-hi la variació anual de l’IGC a la data de l’actualització.

Qui és un gran tenidor?
Es té per gran tenidor la persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més 1.500 m2 d’ús residencial, excloent en tot cas garatges i trasters.

Quina diferència hi ha entre l’IPC i l’IGC?
Tant un com l’altre són índexs macroeconòmics que es publiquen mensualment partint de diferents indicadors. Per a l’actualització de rendes de lloguer cal prendre en consideració l’últim publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a la data de l’actualització.

L’últim IPC publicat (corresponent al febrer de 2022) és del 7,6%.
L’últim IGC publicat (corresponent al gener de 2022) és del 2,02%.
Cal afegir que l’INE ha avançat (malgrat no està oficialment publicat) que l’IPC pel mes de març de 2022 serà del 9,8%.

Un exemple:
– Arrendament d’un habitatge.
– Existència de pacte exprés d’actualització de la renda.
– Renda: 700 euros al mes.
– Data de l’actualització: 1 d’abril de 2022.
– Actualització segons l’IPC: increment de la renda en 53,20 euros mensuals (+7,6%).
– Actualització segons l’IGC: increment de la renda en 14,14 euros mensuals (+2,02%).

A GRUP GESTIÓ estem a la vostra disposició per qualsevol dubte que us pugui suscitar l’aplicació de la nova normativa.

Imprimir