En data 27 de juny, el Consell de Ministres va aprovar el Reial decret llei de pròrroga de determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna, en el qual s’estenen fins al 31 de desembre de 2023 les següents mesures amb la finalitat d’abaratir el cost de la vida i rebaixar la inflació:

Els aliments de primera necessitat mantindran un IVA del 0%, i es mantindran també els que van ser rebaixats del 10% al 5%.

En el cas de l’IVA que passa del 10% al 5%,  els aliments afectats continuaran sent:

  1. Els olis d’oliva i de llavors.
  2. Les pastes alimentàries.

En el cas de l’IVA que passa del 4% al 0%, els productes de primera necessitat afectats seguiran sent:

  1. El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’ elaboració del pa comú.
  2. Les farines panificables.
  3. Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
  4. Els formatges.
  5. Els ous.
  6. Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals.

El preu màxim de la bombona de butà continuarà limitat al que estableix la legislació vigent.

El preu de la bombona de butà, que es revisa bimestralment, no podrà superar els 19,55 euros.

Els qui comprin un vehicle elèctric podran accedir a una deducció del 15% a l’IRPF

S’inclou una deducció del 15% a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per a la compra d’un vehicle elèctric nou. Aquesta desgravació que ara entra en vigor s’estendrà fins al 31 de desembre de 2024.

Com a complement a aquests avantatges per a la compra del vehicle elèctric,  també s’inclou la instal·lació de punts de recàrrega per a aquests cotxes. Els particulars podran accedir a una deducció del 15% en l’IRPF si instal·len aquests punts endollables per a recarregar la bateria en un immoble de la seva propietat. El requisit és fer-ho abans del 31 de desembre de 2024 i que aquest sistema no estigui vinculat a una activitat econòmica.

En el cas d’empreses i autònoms, es posarà en marxa una amortització anticipada en l’impost de societats (IS) per als qui instal·lin aquests sistemes de recàrrega de bateries. D’aquesta amortització, que s’executarà en funció de les circumstàncies de cada beneficiari, en podran gaudir els qui instal·lin aquests punts endollables en els exercicis 2023, 2024 o 2025; una mesura que complementa l’amortització ja disponible en l’IS per a la compra de vehicles elèctrics.

 Altres mesures prorrogades son la bonificació del 30% en els abonaments de transport i les destinades a transportistes.

Quant al transport professional, la mesura s’articula en dues fases: una primera que contempla un descompte de 10 cèntims per litre de combustible consumit fins al 30 de setembre, i una segona bonificació de 5 cèntims pel consum entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2023.

Imprimir