El dia 14 de juliol es va donar a conèixer la decisió del Tribunal Constitucional en el recurs d’inconstitucionalitat contra les mesures de limitació de la llibertat ambulatòria establertes pel govern espanyol en el reial decret de 14 de març de 2020, pel qual es declarava l’estat d’alarma a tot el país.

El Tribunal ha manifestat que les restriccions imposades no podien restar emparades per l’estat d’alarma declarat, sinó que haguessin exigit que es declarés l’estat d’excepció.

La diferència entre l’un i l’altre és que l’estat d’alarma permet la “limitació” de drets fonamentals, però no la seva “suspensió”; i els magistrats entenen que la intensitat de les restriccions imposades en el reial decret recorregut excedien el concepte de limitació i suposaven una veritable suspensió d’aquells drets, el que només era possible prèvia la declaració de l’estat d’excepció. La conseqüència és la inconstitucionalitat del confinament domiciliari imposat per la norma.

Aquesta declaració d’inconstitucionalitat deixa sense cobertura legal les sancions administratives imposades per trencar el confinament, de les quals podrà reclamar-se’n la nul·litat des que es publiqui la sentència; ja sigui al·legant la inconstitucionalitat de la mesura, si el procediment administratiu es troba en curs, ja interposant el corresponent recurs si ja s’ha dictat la resolució sancionadora.

Respecte de les sancions que s’haguessin recorregut judicialment i els tribunals les haguessin confirmades per sentència ferma, en principi, no serien atacables en base a la declaració d’inconstitucionalitat, però el Tribunal Constitucional pot donar eficàcia al seu pronunciament fins i tot en aquests casos, tot i que per això caldrà esperar a la publicació del text complet de la sentència.

A Grup Gestió ens posem a la vostra disposició per assessorar-vos en els tràmits necessaris per poder deixar sense efecte qualsevol sanció relacionada amb la normativa declarada inconstitucional.

Imprimir