El govern estatal ha comunicat a l’associació d’autònoms ATA que, al Consell de Ministres del proper dimarts, es flexibilitzaran les condicions d’accés a l’ajut per cessament forçós de l’activitat per part dels autònoms o per baixada dels seus ingressos superior al 75%, de manera que aquells qui ho sol·licitin, mitjançant declaració jurada, podran d’una banda accedir a l’ajut, per mesos vençuts prorrogable mes a mes i suspendre temporalment el pagament de les quotes d’autònom, que seran ateses per l’entitat gestora en la que l’administració ha delegat el tràmit.

A mode de recordatori, el import de l’ajut mensual serà del 70% de la base de cotització de cadascú. En el supòsit de cotització per la base mínima, el import mensual de l’ajut rondaria els 670 euros . Si a l’ajut hi afegim el fet de no haver de fer front al pagament de la quota, podem parlar d’un impacte econòmic, sempre que parlem de bases mínimes de cotització, proper a 950 euros.

I tot això sense haver de donar-se de baixa a la Seguretat Social, és a dir, sense necessitat d’acomiadar o suspendre els contractes de treball dels treballadors de què disposin.

Aquesta mesura evitarà que es quedin fora dels ajuts previstos, el 85% dels autònoms de l’Estat.

Els ajuts ja es poden tramitar i si voleu que tinguem cura de la seva presentació, contacteu amb el nostre departament fiscal per engegar-la.

Imprimir