Segons les bases aprovades pel Reial decret 477/2021 de 30 de juny de 2021, el 14 de desembre passat es va publicar, mitjançant Resolució de la Generalitat de Catalunya, la corresponent convocatòria en què s’obre el termini per a les sol·licituds d’aquestes subvencions.

Aquest programa cobreix la realització d’actuacions diverses en l’àmbit de les inversions en autoconsum energètic i energies renovables, com ara:

  1. Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, al sector serveis, amb emmagatzematge o sense.
  2. Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en altres sectors productius de l’economia, amb emmagatzematge o sense.
  3. Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents al sector serveis i altres sectors productius.
  4. Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, al sector residencial, les administracions públiques i tercer sector, amb emmagatzematge o sense.
  5. Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents al sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector.
  6. Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques al sector residencial.

Es podran beneficiar de l’ajut les empreses, ciutadania, administracions públiques, entitats del tercer sector i comunitats energètiques, i les instal·lacions podran ser connectades tant a la xarxa com aïllades.

En general, el termini per realitzar les sol·licituds va començar el dia 15 de desembre de 2021, i finalitzarà quan s’esgoti el pressupost disponible, o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023, si bé alguns dels programes encara no tenen obert tràmit de sol·licitud.

Al següent enllaç, podeu consultar més informació i la normativa reguladora d’aquest extens pla:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energias-renovables/ajuts-del-programa-dincentius-lligats-a-lautoconsum-i-emmagatzament-amb-fonts-denergia-renovable-i-implantacio-de-sistemes-termics-renovables.-/

Els professionals de GRUP GESTIÓ estan a la vostra disposició per orientar-los en aquest procediment.

Imprimir