fires-sant-narcis-girona

És temps de les fires de Sant Narcís a Girona. Durant aquests dies, nombroses entitats i institucions aprofiten l’ambient festiu per promoure activitats a la zona coneguda com “Barraques”. Es tracta d’activitats relacionades amb l’hostaleria i el lleure, en molts casos gestionades per entitats sense ànim de lucre, i que els permeten recaptar fons per tal de finançar les seves activitats (humanitàries, esportives, culturals, etc), previstes en els seus respectius estatuts.

En aquest sentit, hem de recordar que les esmentades activitats, encara que vagin destinades a finançar activitats sense afany lucratiu, tenen caràcter d’empresarials, i per tant, els qui les desenvolupen adquireixen les mateixes obligacions que la resta d’empresaris, incloent que els rendiments obtinguts d’aquestes activitats no gaudiran de les exempcions fiscals previstes per les activitats purament filantròpiques.

A la pràctica, això comporta que, un cop feta la corresponent alta censal davant Hisenda, aquestes entitats hauran de liquidar IVA per aquests esdeveniments, i en funció del seu volum d’ingressos, possiblement tinguin obligació de presentar la declaració de l’impost de societats, i la declaració d’operacions amb terceres persones (Model 347).

Imprimir