Grup Gestió organitza una trobada sobre el Subministrament Immediat d’Informació

 

La nova regulació sobre el tràmit de gestió telemàtica dels llibres de registre de factures  de les empreses (SII) obligarà a totes aquelles companyies que facturin més de 6 milions d’euros anuals, a remetre on-line a Hisenda les dades de facturació emeses i rebudes. El règim també serà d’aplicació a les empreses inscrites en el Règim de Devolució Mensual de l’IVA (REDEME) i a les pimes i autònoms que tributen en el règim especial de grups de l’IVA.

El desenvolupament normatiu d’aquesta nova regulació s’ha dilatat en el temps i ha generat certs dubtes sobre els procediments que s’han de seguir. Per aquest motiu, Grup Gestió organitzarà una trobada gratuïta, el proper 6 de juny a l’Hotel AC de Girona, per aprofundir i resoldre les preguntes que genera. Aquesta trobada comptarà amb la col·laboració del Cap de la Unitat d’Inspecció AEAT Girona, el Sr. José Maria Tocornal Ruiz,  i del Cap de la Unitat Auditoria Informàtica AEAT Girona, el Sr. Pau Sanz Hellín, per aclarir els reglaments aprovats en aquesta matèria, incloent la recent Ordre HFP/417/2017 que data del 12 de maig de 2017.

La trobada consistirà en un torn obert de preguntes i respostes entre els assistents i els representants de l’AEAT de Girona, després d’una breu explicació de la normativa, per tal d’aconseguir una jornada dinàmica i que pugui ajudar a resoldre els dubtes dels empresaris gironins. Aquesta trobada és gratuïta i es durà a terme el dia 6 de juny de 17:00h a 19:30h a l’hotel AC de Girona.

 

Dirección AC Girona

Imprimir