El passat 22 de gener el Congrés dels Diputats va derogar el Reial decret-llei 21/2018, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, que havia entrat en vigor el 19 de desembre de l’any passat i que establia importants modificacions a la Llei d’arrendaments urbans, essent la més visible l’increment dels terminis de durada mínima, que passaven dels 3 anys establerts per la reforma de 2013, als 5 en cas d’arrendadors persona física, i 7 pels arrendadors persona jurídica.

La reforma fou dictada exclusivament pel govern en forma de decret-llei, per esguard de l’extraordinària urgència i necessitat (al sentir de l’executiu) de les mesures que adoptava; però el decret-llei, malgrat tenir-ne el rang, no és una llei, i per això la constitució n’ordena la ratificació o derogació pel Congrés dins dels 30 dies següents a la seva promulgació. I el Congrés no va donar per bona la norma i va derogar-la.

Ara bé, la derogació no suposa l’anul·lació retroactiva del decret-llei, sinó la pèrdua de la seva vigència des del moment en què aquesta derogació es publica al BOE. Per això el decret-llei derogat, malgrat la seva efímera vigència, és d’aplicació als arrendaments que s’hagin celebrat entre el 19 de desembre de 2018 i el 23 de gener de 2019.

Això significa que els contractes de lloguer d’habitatge signats a partir del 23 de gener es tornaran a regir per la normativa anterior, aprovada pel govern popular l’any 2013, que establia els esmentats 3 anys de durada mínima; però els celebrats dins els 35 dies de validesa del decret-llei 21/2018, hauran de respectar, si així ho vol l’arrendatari, els 5 o 7 anys de vigència, fins i tot en aquells casos que la durada convencional fos inferior.

La derogació també abasta la resta de mesures que establia la norma afectada, dins i fora de l’arrendament; així, la renda torna a ser actualitzable cada any encara que no s’hagi acordat, les parts poden pactar novament una garantia addicional a la fiança sense restriccions, el contracte torna a estar subjecte a l’Impost de Transmissions Patrimonials, i el procediment de desnonament recupera la seva tramitació anterior… tot plegat entre d’altres novetats igualment fugaces que incloïa el reial decret-llei 21/2018.

 

Podeu consultar el contingut de la norma derogada al següent link:

http://www.gestiogirona.com/reformes-en-la-llei-de-arrendament/

Imprimir