Tot i que la normativa (art. 21 RD 84/1996) requeria que la persona treballadora tingués el número de Seguretat Social amb caràcter previ a la sol·licitud d’afiliació i alta, s’havia permès que es presentés l’alta sense aquest número, tot corregint amb posterioritat la resposta errònia de l’alta, però conservant la data d’efectes.

No obstant, la Seguretat Social ens ha comunicat que ja no permetrà més la sol·licitud d’alta sense que hi hagi el número d’afiliació.

Per tant, les sol·licituds d’alta de persones sense número d’afiliació no es podran presentar fins a l’obtenció d’aquest número.

Aconseguir aquest número, sobretot en determinats casos, no és immediat i depèn de factors externs del despatx.

Per agilitzar el procés de l’alta, s’aconsella que la persona treballadora obtingui el número d’afiliació abans de la contractació. Ho pot fer des de la seu electrònica de la Seguretat Social, identificant-se amb un dels sistemes vàlids.  Si no disposa de cap sistema per a identificar-se, pot registrar-se per a accedir mitjançant l’ús d’una contrasenya temporal facilitada per SMS al seu telèfon mòbil.

Imprimir