TGSS

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), com ja va fer l’any passat, es dirigirà en els pròxims dies a les empreses que el 2018 han realitzat les seves liquidacions de quotes a través del Sistema de Liquidació Directa, per tal d’oferir-los informació rellevant respecte de la seva situació laboral i de cotització (informació sobre les liquidacions de quotes, bases i deduccions de cotització dels treballadors, imports dels diferents conceptes retributius, i un gràfic sobre els treballadors en alta i la situació de l’empresa en relació amb l’ingrés de quotes).

Perquè aquesta informació sigui més accessible i immediata, en aquesta ocasió no es remetrà per via postal al domicili de l’empresa, sinó que es posarà a la disposició de l’empresari a través de l’apartat de Notificacions Telemàtiques de la Seu Electrònica de la Seguretat Social, en la nova opció de “Comunicacions telemàtiques”.

Aquesta posada a disposició es comunicarà mitjançant un avís dirigit al correu electrònic de l’empresa que consta a la mateixa Tresoreria General de la Seguretat Social.

Ens indiquen que, nosaltres com assessors,  no podrem descarregar l’informe, com sí que fem amb altres comunicacions, i que ha de ser l’empresa que ho faci mitjançant el seu certificat digital.

Imprimir