El passat diumenge es va publicar un reial decret llei pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, que consisteixen en la introducció de noves mesures temporals, així com la pròrroga d’altres, ja vigents, fins al 31 de desembre de 2022:

Les mesures fiscals incloses són les següents:

  • L’única novetat fiscal consisteix en la rebaixa de l’IVA aplicable a l’electricitat, que passa del 10% al 5% des de l’1 de juliol, per contractes amb potència contractada inferior o igual a 10Kw, i perceptors del bo social que tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o en risc d’exclusió social.
  • Es mantenen la resta de mesures en vigor, com ara l’ampliació dels descomptes del bo social o la reducció d’altres impostos vinculats a l’electricitat.
  • Es prorroga la bonificació de 20 cèntims per litre al preu dels combustibles.
  • Es prorroga el tipus reduït del 4% a l’IVA per a les màscares quirúrgiques fins a finals d’any.

També es prorroguen fins a final d’any certes mesures en l’àmbit jurídic, com són la prohibició de la suspensió del subministrament d’energia elèctrica, gas i aigua, i el límit del 2% per a l’actualització anual del lloguer de l’habitatge habitual. També s’amplia la suspensió dels desnonaments d’habitatge habitual per a persones i famílies vulnerables. Finalment, l’augment dels costos energètics continuarà sense poder constituir causa objectiva d’acomiadament per a les empreses que rebin ajudes previstes al decret llei.

Imprimir