Des del passat dilluns a la tarda està disponible, a la web de l’Agència Tributària, el formulari que permet reclamar l’IRPF pagat per les esmentades prestacions. Cal destacar el següent:

  • Fins gener de 2019 no es podran reclamar la devolució de prestacions percebudes el 2016 i 2017.
  • Per les prestacions percebudes el 2018, caldrà esperar a la presentació de la declaració de renda, entre abril i juny de 2019.
  • El Govern afirma que totes les devolucions anteriors s’hauran efectuat com a màxim el proper mes d’abril.
  • El contribuent es limita a presentar la sol·licitud (en paper o per via telemàtica) indicant l’any de percepció de la prestació i el compte corrent per rebre la devolució, i no ha d’efectuar cap càlcul, sinó que l’Administració recavarà la informació necessària per el càlcul de la devolució a què es té dret.

Al següent enllaç podreu trobar el formulari per reclamar l’esmentada devolució, on es troba també la guia informativa de l’Agència Tributària per complimentar el formulari:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Prestacion_maternidad/Prestacion_maternidad.shtml

Per qualsevol dubte en la realització del tràmit, podeu adreçar-vos als nostre equip de fiscalistes.

Imprimir