Ahir es varen publicar al DOGC les bases del nou ajut adreçat al comerç obligat a tancar amb motiu de les darreres restriccions derivades de la crisi sanitària a Catalunya, que s’havien d’estendre fins el 24 de gener, però que finalment es prorrogaran durant dues setmanes més.

Les característiques d’aquest ajut són:

 • Beneficiaris: autònoms i pimes (menys de 250 empleats i 50 milions d’euros anuals de facturació) dedicats a les activitats de comerç al detall, afectats per l’ordre de tancament sanitari. És a dir, els establiments comercials de productes no essencials de més de 400 metres quadrats de superfície i les botigues de productes no essencials de centres, galeries i recintes comercials. L’ajut no inclou els comerços de productes no essencials obligats a tancar exclusivament el cap de setmana
 • Quantia: subvenció fixa de 3.750 euros per establiment.
 • Procediment de sol·licitud i concessió:
  • La convocatòria s’obrirà en els propers dies i els ajuts es podran demanar per via telemàtica a través del Canal Empresa, mitjançant certificat digital.
  • Els sol·licitants únicament hauran de presentar el formulari amb una declaració responsable de compliment dels requisits, i adjuntar dues fotos de l’establiment (una de l’interior i una de l’exterior).
  • Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats.
  • Les subvencions s’atorgaran per ordre cronològic de presentació de la sol·licitud.

Podeu accedir a la sol·licitud del tràmit al següent enllaç:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/art_serveis_subvencions_2021_establiments_400m2_o_centres_comercials

Imprimir