Benvolguts clients,

Tal com us hem anat informant en els darrers mesos, la creixent normativa que obliga a la gran majoria dels empresaris a comunicar-se per mitjans telemàtics amb totes les administracions públiques fa molt important prendre les mesures i adquirir els hàbits necessaris que assegurin que no ometem cap notificació emesa per l’administració.

La conjuntura actual accentua la importància d’aquesta operativa, de manera que serà molt aconsellable fins i tot per aquells ciutadans que no estiguin obligats a relacionar-se virtualment amb els organismes públics.

L’eina fonamental per aquesta comunicació telemàtica és el certificat digital, que permetrà, a banda de rebre les corresponents notificacions, tramitar qualsevol tipus de procediment amb el sector públic; des de presentar recursos, fins a sol·licitar l’obertura de procediments a instància de l’interessat, o enregistrar qualsevol documentació.

El certificat digital permet identificar-se se manera segura en qualsevol moment, i és transportable, de manera que es pot instal·lar en qualsevol ordinador.

No hi ha dubte que una de les conseqüències de la crisi sanitària actual serà l’acceleració dels processos de comunicació digital, que semblen entrar definitivament en una fase decisiva i d’extensió massiva.

Per això recomanem a tots els nostres clients que obtinguin el seu certificat digital, i en cas que vulguin que en gestionem l’obtenció, així com altres tràmits com la recepció de notificacions electròniques per via d’apoderament, que es posin en contacte amb nosaltres per a tramitar el corresponent procediment.

Imprimir