Benvolguts,

A continuació ens plau informar-los sobre el nou servei de seguiment i tramitació de licitacions públiques que oferim des de Grup Gestió, mitjançant acord de col.laboració.

Atesa la oportunitat comercial que suposen les licitacions públiques -aproximadament un 20% del PIB estatal-, i entenent la complicació burocràtica que pot suposar accedir a les mateixes per part d’empreses que no disposen de personal especialitzat, oferim un servei personalitzat pels qui desitgin externalitzar les tasques de contractació amb l’administració pública.

Aquest servei s’executa segons les necessitats i interessos de cada client, i es composa de les actuacions relacionades.

 1. Seguiment de les licitacions obertes i en termini que puguin ser d’interès pel client.
 2. Comunicacions amb l’administració pública per resoldre aclariments.
 3. Identificació, preparació i tramitació de la documentació necessària per accedir a  les licitacions.
 4. Suport durant l’execució del servei.
 5. Impugnacions i reclamacions.

Així mateix us detallem una relació dels possibles sectors més interessants:

 • Obra pública (redacció de projectes; construcció d’habitatges; obres d’urbanització; pavimentació; etc).
 • Subministrament de material per obra pública.
 • Instal·lacions (aires condicionats; calderes; punts de recàrrega d’energia; etc).
 • Tractament d’aigües (inclou instal·lacions relacionades tals com bombes d’aigua, canonades, etc).
 • Subministrament de mobiliari urbà.
 • Gestió i/o recollida de residus.
 • Serveis de neteja i subministrament de material de neteja.
 • Serveis d’informàtica i subministrament de material informàtic.
 • Serveis d’impressió i copisteria i subministrament de material i mobiliari d’oficina.
 • Serveis d’informàtica, incloent creació de software i protecció de dades.
 • Serveis de prevenció de riscos laborals.
 • Renting de vehicles.
 • Serveis de disseny i màrqueting.
 • Subministrament i serveis de fusteria.
 • Serveis de jardineria i subministrament de productes relacionats.
 • Instal·lacions elèctriques i subministrament d’energia.
 • Serveis d’organització d’esdeveniments.
 • Instal·lació d’estructures metàl·liques provisionals.
 • Altres concessions i explotacions a risc del licitador, tals com la gestió d’espais esportius, de bars, de pàrquings, etc.

Els professionals de GRUP GESTIÓ restem a la vostra disposició per assessorar-vos o qualsevol aclariment,  així com tramitar l’ esmentat nou servei.

Imprimir