Aquesta nova norma ens porta una sèrie d’actuacions per a l’ampliació dels drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions. Entre aquestes mesures destaquen:

Increment de la base màxima de cotització a la Seguretat Social.

L’actualització de la base màxima de cotització anirà lligada al percentatge que s’estableixi per la revaloració de les pensions.

Actualment, la base màxima, que ja ha patit un increment considerable, és de 4.495,50 euros i aquesta norma estableix que, de l’any 2024 a l’any 2050, s’addicionarà, al percentatge d’increment que s’estableixi per cada any, la quantia fixa anual d’1,2 punts percentuals.

Per tant, incrementarà el % que s’indiqui cada any per la revaloració de les pensions, més 1,2 punts.

Cotització addicional de solidaritat.

S’estableix una nova cotització addicional per l’import de les retribucions que superi la base màxima de cotització.

En funció de la quantia que superi la base màxima, serà un percentatge o un altre:

  • 5,5% per la part de la retribució que superi la base màxima i fins a la quantia superior a la base màxima en un 10%.
  • 6% pel tram de la retribució que superi la base màxima en més del 10% i fins al 50%.
  • 7% per la part de la retribució que superi en més del 50% la base màxima.

Tenint en compte la base màxima actual, els trams de la retribució subjectes a aquesta cotització addicional serien:

  • 4.495,50 € (base màxima actual) a 4.945,05 €
  • 4.945,06 € a  6.743,25 €
  • Més de 6.743,25 €

La distribució del tipus de cotització entre empresa i treballador tindrà la mateixa proporció que la distribució del tipus de cotització per contingències comunes.

A partir de l’01/01/2025 es començarà a aplicar aquesta cotització addicional i hi haurà un període transitori que anirà des de l’any 2025 fins a l’any 2045:

AnyRetribucions des de la base màxima fins a 10% addicional de la base màximaRetribucions des del 10% addicional de la base màxima fins a 50% addicional de la base màximaRetribucions superiors al 50% addicional de la base màxima
Tipus cotització %Tipus cotització %Tipus cotització %
20250,9211,17
20261,151,251,46
20271,381,51,75
20281,601,752,04
20291,8322,33
20302,062,252,63
20312,292,52,92
20322,522,753,21
20332,7533,50
20342,983,253,79
20353,213,54,08
20363,443,754,38
20373,6744,67
20383,904,254,96
20394,134,55,25
20404,354,755,54
20414,5855,83
20424,815,256,13
20435,045,56,42
20445,275,756,71
20455,506,007,00

Cotització addicional – Mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI)

Aquesta cotització, que es va introduir per la llei 21/2021 i que s’ha començat aplicar aquest 2023, té com objectiu garantir el poder adquisitiu de les pensions i nodrirà el fons de reserva.

Amb la nova norma aquesta cotització passarà del 0,60% actual a l’1,2%.

En el cas de treballadors per compte d’altri, la distribució final serà d’1 punt per l’empresa i 0,2 punts pel treballador.

La seva aplicació es farà de forma transitòria de la següent manera:

Any% total% a càrrec emp.% a càrrec treb.
20230,600,500,10
20240,700,580,12
20250,800,670,13
20260,900,750,15
202710,830,17
20281,100,920,18
20291,210,2
2030 a 20501,210,2

Base reguladora de la pensió de jubilació. De 25 a 27 anys.

S’agafaran les bases dels 29 anys (348 mesos) immediatament anteriors. Un cop integrades les llacunes i actualitzades segons l’IPC, d’ofici, es triaran les 324 bases de cotització  de major import (27 anys).

Aquest canvi serà d’aplicació a partir de l’1/01/2026 i s’estableix un període transitori, per tant, la seva aplicació serà gradual de la següent manera:

EfectesSuma de bases de major import (mesos) que s’agafaran pel càlculPeríode immediatament anterior on estan compreses les bases (mesos)
01/01/2026302304
01/01/2027304308
01/01/2028306312
01/01/2029308316
01/01/2030310320
01/01/2031312324
01/01/2032314328
01/01/2033316332
01/01/2034318336
01/01/2035320340
01/01/2036322344
01/01/2037324348

A més, hi haurà un període durant el qual s’aplicarà la normativa vigent a 01/01/2023 si aquesta resulta més favorable:

  • Fins al 31/12/2040, si resulta més favorable el càlcul realitzat amb la normativa vigent a 1/01/2023, s’aplicarà aquesta.
  • Pels anys següents, s’aplicarà el càlcul amb la normativa vigent a 1/01/2023, quan sigui més favorable, però amb les següents modificacions:

2041 – s’agafaran les bases de 306 mesos

2042 – s’agafaran les bases de 312 mesos

2043 – s’agafaran les bases de 318 mesos

A partir de l’any 2044 ja no es farà el doble càlcul, només el de la nova normativa.

Increment del límit de la quantia inicial de les pensions (pensió màxima).

Des del 2025 i fins al 2050 a la quantia màxima de l’any anterior s’aplicarà el percentatge previst més un increment addicional de 0,115 punts percentuals acumulatius cada any.

A partir del 2051 i fins al 2065 l’increment anual addicional serà el recollit a la següent taula:

20513,2
20523,6
20534,1
20544,8
20555,5
20566,4
20577,4
20588,5
20599,8
206011,2
206112,7
206214,3
206316,1
206418,0
206520,0

Llacunes de cotització

Les llacunes de cotització són els períodes en els quals no existeix l’obligació de cotitzar dins del període de les bases de cotització que s’agafen per calcular la pensió.

Ja està regulat com es computen, segons del Règim de Seguretat Social, aquests períodes sense cotització. S’integren amb la base mínima les primeres 48 mensualitats i la resta amb el 50% d’aquesta.

Aquesta norma incrementa pel càlcul de la pensió de jubilació de les dones treballadores aquest benefici, mentre la bretxa de gènere de les pensions de jubilació sigui superior al 5%.

Estableix que s’integrin també amb el 100% de la base mínima les mensualitats que van de la 48 a la 60 i amb el 80% des de la 61 a 84.

Imprimir