Com queda el permís de paternitat?

El nou Reial decret llei sobre “igualtat d’oportunitats al treball” té com a objectiu principal eliminar la bretxa salarial i garantir el dret dels treballadors i treballadores a la conciliació i la corresponsabilitat.

La mesura més destacada és l’ampliació dels permisos per naixement i cura del menor per equiparar progressivament a ambdós progenitors. Pel progenitor diferent de la mare biològica es preveu l’ampliació a 16 setmanes, que haurà de fer-se gradualment durant els pròxims tres anys.

Altres mesures són la creació d’un registre amb els valors dels salaris, l’elaboració d’un pla d’igualtat per aquelles empreses de més de 50 treballadors i la recuperació del finançament de les quotes del conveni especial dels cuidadors professionals de les persones en situació de dependència.

Notícia completa a supercontable.com: https://bit.ly/2TKYbuT

 

Les novetats que inclou la nova Llei de contractes de crèdit immobiliari

La normativa amplia la protecció als consumidors i exigeix a les entitats financeres que clarifiquin les clàusules legals dels seus contractes perquè siguin fàcilment comprensibles en contractar una hipoteca.

Notícia completa a expansión.com: https://bit.ly/2GCHCeb

L’alta parcialitat de contractació en dones porta la bretxa salarial al 29%

CCOO afirma que les dones viuen una doble discriminació en relació als homes en el mercat de treball en termes de salari. D’una banda, guanyen de mitjana 2,35 euros menys per hora que els homes en el mateix lloc de treball, a més de que el 75% de les relacions laborals a jornada partida són ocupades per dones. Per igualar la situació, s’hauria d’incrementar el guany de les treballadores un 17%.

Notícia completa a elEconomista.es: https://bit.ly/2HdgBhI

 

L’euríbor de les hipoteques marca la pujada interanual més gran en gairebé cinc anys

L’euríbor a 12 mesos, la principal referència per fixar el preu de les hipoteques variables a Espanya, frena la pujada al febrer, fins al -0,108% de mitjana, i anticipa el retard de l’alça de tipus del BCE. Mario Dragui ha confirmat que està disposat a mantenir l’expansió monetària davant l’augment dels riscos per al creixement a la zona euro.

Notícia completa a Cincodias.com: https://bit.ly/2NxDKvJ

Imprimir