Recentment s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució que obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts a la contractació de treballadors en risc d’exclusió al mercat laboral. A continuació relacionem els principals trets d’aquests ajuts:

  • Característiques del personal susceptible de generar la subvenció: Persones amb discapacitat igual o superior al 33% degudament certificada; persones en situació o en risc d’exclusió social prèviament contractades per empreses d’inserció, i persones beneficiaries de la renda garantida de ciutadania (RGC).
  • Característiques dels contractes: Contracte a jornada completa durant un mínim de 6 mesos mitjançant qualsevol de les modalitats de contracte vigents en la legislació laboral. Els contractes indefinits s’assimilaran a contractes de 12 mesos, que és la durada mínima per a poder optar a la subvenció màxima per treballador.
  • Beneficiaris: Empreses (persona física o jurídica, amb excepció de les empreses de treball temporal) amb establiment operatiu a Catalunya.
  • Quantia: La quantia de l’ajut per a un contracte de 12 mesos a jornada completa durant l’any 2021 s’estableix en 650,00 euros (50% del Salari Mínim Interprofessional vigent). Si el contracte té una durada inferior als 12 mesos se subvencionarà la part proporcional.
  • Procediment de concessió: concurrència no competitiva (s’atendran les sol·licituds per ordre d’arribada) i cobrament en pagament únic.
  • Presentació de sol·licituds: de manera telemàtica, amb certificat digital o IdCAT, fins a les 15.00h del 30 de setembre de 2021.

Als següents enllaços podeu consultar:

Imprimir