La Intersindical-CSC, la Intersindical Alternativa de Catalunya, IAC i la Confederació General del Treball de Catalunya, CG han convocat vaga general pel pròxim 8 de març de 2020.

Cada sindicat ha fet la seva convocatòria on consten els motius i els objectius d’aquesta. I tots ells volen, amb aquesta vaga, visibilitzar i denunciar les múltiples desigualtats, discriminacions  i violències que pateixen les dones a l’àmbit laboral.

La vaga s’iniciarà a les 00.00 hores fins a les 24.00 hores del mateix dia.

Us recordem que no es pot sol·licitar als/les treballadors/es la seva intenció o no de secundar la vaga. Tot i que pel treballador/a és millor comunicar-ho per escrit a l’empresari per evitar conflictes de la seva adhesió o no de la vaga. És un dret individual de cada treballador decidir a fer vaga o no el dia 8 de març.

El treballador aquest dia no cotitzarà, s’ha d’informar d’aquest fet a la Tresoreria de la seguretat social,  ni aquest dia serà retribuït. Per tant aquest dia de vaga no comportarà cap cost econòmic per l’empresa.

No podem obligar a un/a treballador/a a treballar aquest dia, llevat com més endavant analitzarem que s’hagi instaurat serveis mínims o serveis de manteniment o seguretat  a les instal·lacions i per aquest motiu hagi de treballar.

No es poden substituir als/les treballadors/es que exerceixen el dret a la vaga, per treballadors de nova contractació o d’empreses de treball temporal.

Pels treballadors/es que no s’hi adhereixin és un dia laboral normal, i per tant consta d’alta a la seguretat social i percebrà la preceptiva retribució econòmica.

No podem obligar a un/a treballador/a a adherir-se a la vaga, per molt que a causa dels treballadors vaguistes, tinguem el torn o la maquinària parada, el treballador no s’hi ha adherit i per tant ha de ser retribuït.

Pot ser que degut a l’existència de determinats piquets informatius o per problemes amb el transport, el/la treballador/a no pugui arribar al  seu lloc de treball. En aquest supòsit si el/la treballador/a ho pot demostrar, ha de continuar essent retribuït, i en tot cas ens podem plantejar si li fem o no recuperar aquestes hores de treball fet que s’analitzaria en cada cas en concret.

Per tot plegat i per les incidències que sorgeixen en un dia de vaga; moltes empreses productives prèvia negociació amb els/les treballadors/es o els seus representants, consideren aquest dia com un dia de vacances, i d’aquesta manera el procés productiu no es veu afectat per la manca d’un grup de treballadors/es. En tot cas aquesta opció s’hauria de pactar sempre i de manera obligatòria entre les parts per tal de quadrar el calendari laboral.

SERVEIS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE MATERIALS.

Cal no confondre-ho amb els serveis mínims que en parlarem tot seguit. Aquest servei de manteniment consisteix en el fet que determinats treballadors  tot i exercir el dret de vaga no el podran gaudir, perquè hauran de realitzar  tasques fonamentals que comporten que de no fer-se per exemple provocaria un dany a la maquinària o als productes que es troben dins de les instal·lacions de les empreses.

Per exemple: producte fresc, granges, manteniment de forns industrials,…..etc.

S’ha de negociar amb els representants dels treballadors/es i no pot afectar ni de bon tros a la totalitat de l’empresa, ni utilitzar aquesta eina per garantir-ne la producció el dia de la vaga.

SERVEIS MÍNIMS

Són aquells que vénen determinats per l’autoritat en aquest cas les CCAA;  i que vénen a preservar el bon funcionament d’aquells serveis essencials per a la comunitat (hospitals, policia, transports…. etc.).

Servies mínims que s’han publicat a l’Ordre ORDRE TSF/23/2020, de 5 de març.

Poden trobar les diferents convocatòries a:

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/vagues/convocatories/

 

Imprimir