La  Generalitat ha publicat un nou ajut a fons perdut, adreçat a empreses del sector turístic afectades econòmicament per la COVID-19.

Beneficiaris:  autònoms i empreses del sector turístic, amb seu a Catalunya, enregistrades administrativament com a tals, que es dediquin a:

 • Guies de turisme.
 • Establiments d’allotjament turístic: hotels, apartaments turístics, càmpings i establiment s de turisme rural.
 • Activitats d’interès turístic (senderisme, excursions, activitats aquàtiques, etc.).
 • Explotació d’habitatges d’ús turístic.

Import: ajut a fons perdut per import de:

 • Guies de turisme: 2.000 euros.
 • Explotació d’habitatges d’ús turístic:
  • Fins a 10 treballadors: 5.000 euros.
  • Més d’11 treballadors: 10.000 euros.
 • Resta de beneficiaris:
  • Fins a 5 treballadors: 5.000 euros.
  • Entre 6 i 49 treballadors: 10.000 euros.
  • Més de 50 treballadors: 20.000 euros.

Sol·licitud i concessió:

 • Règim de concurrència no competitiva, per ordre cronològic de presentació de la sol·licitud.
 • S’haurà d’emplenar una declaració responsable de compliment dels requisits, verificable per l’administració a posteriori.
 • La subvenció és acumulable a altres ajuts atorgats, inclòs el que es va aprovar el passat mes de juny per alguns dels sectors d’activitat esmentats, amb el màxim de 800.000 euros per beneficiari.

S’espera que la convocatòria i el tràmit per a sol·licitar l’ajut estiguin disponibles en breu. Podeu consultar els detalls d’aquesta convocatòria al següent enllaç:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820963.pdf

Imprimir