El Pla Director, que inclou un total de 75 mesures (55 operatives i 20 organitzatives) ha de servir per lluitar contra el frau, la precarietat laboral i eradicar les situacions d’abús.

La temporalitat ha repuntat en els últims anys, sobretot amb contractes de molt curta durada, el temps parcial involuntari supera àmpliament les taxes dels països del nostre entorn i els excessos de jornada i les hores extraordinàries no són abonades en moltes ocasions.

A més, figures com les dels falsos autònoms, els falsos becaris o les falses cooperatives han proliferat al mercat; i la incidència de la sinistralitat també ha augmentat.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social practicarà tolerància zero davant les situacions d’abús i frau legal en la contractació temporal, especialment en aquelles empreses en les quals s’observi un major nombre de treballadores i treballadors afectats, en proporció a la seva plantilla, o conductes fraudulentes reiterades, i presentat especial atenció a les contractacions de durada inferior a set dies.

Aquest Pla Director inclou mesures per:

  1. Lluitar contra l’abús i el frau en la utilització dels contractes temporals.
  2. Lluitar contra els abusos en la contractació a temps parcial, els excessos de jornades i hores extraordinàries no pagades ni compensades.
  3. Per corregir els incompliments en matèria salarial i els derivats de l’externalització d’activitats.
  4. Protegir els drets fonamentals i per promoure la igualtat
  5. Reforçar la lluita contra l’economia irregular.
  6. Afrontar les noves modalitats de prestació del treball.
  7. Regularitzar la situació dels treballadors i treballadores que es trobin sota la figura de «Fals becari».
  8. Reforçar les actuacions per reduir l’accidentalitat i morbiditat laboral.
  9. Garantir els drets sindicals per lluitar contra la precarietat laboral.

 

A més, inclou un pla de xoc contra el frau en la contractació temporal i a temps parcial que es durà a terme agost-desembre 2018 i que comportarà un increment de les visites inspectores als centres de treball.

Font: BOE

Imprimir