Aquest matí el DOGC ha publicat la resolució del Departament de Salut de la Generalitat per la qual s’adopten diverses mesures per tal de minimitzar el contacte social a efectes de reduir la propagació del virus SARS-CoV-2 a l’àmbit geogràfic de Catalunya.

Les mesures es divideixen en diversos blocs, que resumim a continuació:

 • Mesures als centres de treball: priorització del teletreball, i en els casos que això no sigui possible, adopció de mesures de protecció com ara horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o mesures similars que minimitzin el contacte físic. Així mateix, s’haurà d’intensificar la desinfecció i l’organització dels espais comuns.
 • Mobilitat: recomanació de limitar els desplaçaments fora del domicili al mínim possible, i reduïdes a les anomenades “bombolles de convivència”. Es garanteix el manteniment del 100% de l’oferta de transport públic, a excepció de l’horari nocturn.
 • Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, a excepció de les “bombolles de convivència” i dels transports públics, activitats esportives o culturals, l’exercici del dret de manifestació i les cerimònies.
 • Activitat comercial:
  • Es decreta la suspensió de les activitats de restauració, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment amb cita prèvia, excepció feta dels restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que seran d’ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici del servei d’entrega a domicili o recollida amb cita prèvia, i dels centres sanitaris, sociosanitaris i socials (menjadors escolars i socials).
  • Es limita al 50% l’aforament dels espais comuns dels establiments hotelers.
  • Es decreta el tancament d’activitats de salons de joc, casinos i sales de bingo.
  • Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors. Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d’aforament màxim del recinte
  • Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari, i de les perruqueries, que només poden oferir les activitats relacionades amb la higiene del cabell.
  • Es redueix al 30% l’aforament de centres comercials i comerços minoristes, excepte les farmàcies i comerços d’alimentació o altres de primera necessitat, que el reduiran al 50%.
 • Actes religiosos i cerimònies civils: es limita el seu aforament al 50%
 • Activitats culturals: reducció al 50% de l’aforament en activitats culturals d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables, tant si es tracta d’espais tancats, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, com a l’aire lliure en els espais especialment habilitats. La mateixa reducció s’aplica a les instal·lacions i equipaments esportius.
 • Activitat universitària: la docència teòrica passa a format virtual.

Durada de les mesures: la durada inicial serà de 15 dies.

Entrada en vigor: a partir del divendres 16 d’octubre, a excepció de la limitació de l’aforament dels actes religiosos, l’activitat universitària on line i les reunions i trobades familiars; mesures que, en afectar a drets fonamentals, estan condicionades a la seva ratificació per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Incompliment: serà sancionable segons el règim especial de les mesures de prevenció i contenció sanitàries, amb sancions compreses entre els 3.000 i els 600.000 euros.

Els professionals de GRUP GESTIÓ restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment respecte d’aquestes mesures i de la seva aplicació.

Imprimir