Tribunal

L’Advocat General del TJUE obre la porta a un nou allau de demandes.

La banca espanyola rep un altre revés de les institucions europees amb l’informe emès el dia 10 de setembre per l’Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), en què dictamina que l’ús de l’Índex de Referència dels Préstecs Hipotecaris (IRPH) com a variable en aquest tipus d’emprèstits pot ser anul·lat per manca de transparència en la seva comercialització.

L’IRPH és un índex utilitzat en ocasions per les entitats de crèdit espanyoles com alternatiu a l’Euríbor, per determinar el preu dels préstecs que concedeixen. El seu ús fou més estès a partir del 2008, davant de la inestabilitat de l’interbancari europeu, però l’esclat de la crisi econòmica va fer davallar l’Euríbor molt per sota de l’IRPH, provocant l’encariment relatiu dels préstecs que prenien aquesta última variable de referència.

De resultes d’això han estat moltes les reclamacions interposades pels afectats davant dels jutjats i tribunals espanyols, amb resultats prou dispars fins que l’assumpte es va elevar al Tribunal Suprem qui, a finals de 2017, va avalar l’ús de l’IRPH en els préstecs hipotecaris, tot excloent-lo del control de transparència per entendre que “atès el caràcter essencial de la clàusula, no es pot considerar que el consumidor no n’advertís la importància econòmica i jurídica” i que no pogués conèixer l’índex essent com és de caràcter oficial i publicat al BOE.

Finalment la reclamació ha arribat a mans del TJUE, que ara s’haurà de pronunciar sobre el caràcter abusiu de les clàusules de referència a l’IRPH; i malgrat que la sentència no s’espera fins a principis de l’any vinent, d’entrada, tant la Comissió Europea com l’Advocat General del Tribunal s’han posicionat a favor de la seva anul·lació quan s’hagin comercialitzat sense la transparència necessària.

Val a dir que, si bé l’informe de l’Advocat General no és vinculant pels magistrats, sí que en la majoria de casos la decisió del tribunal acaba coincidint-hi, d’aquí la importància d’aquesta notícia per les aspiracions dels deutors de crèdits hipotecaris referits a l’IRPH; i si bé encara és aviat perquè demandem al banc, si la nostra hipoteca pren de base aquest índex, és aconsellable que ens posem en mans d’un advocat per realitzar totes aquelles gestions preparatòries que puguin assegurar l’èxit de la nostra futura pretensió.

Imprimir