Us recordem que el mes de desembre passat va entrar en vigor la Llei 16/2021, per la qual es va modificar la Llei 12/2013 de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària, que introdueix novetats rellevants que afecten les relacions entre operadors que intervenen a la cadena alimentària, des de la producció a la distribució de productes agrícoles o alimentaris, concretament:

  • Passen a subjectar-se a aquesta llei totes les relacions contractuals de la cadena que superin els 2.500 euros.
  • S’hi incorpora un nou repertori de pràctiques que es consideren abusives.
  • Obligació de formalitzar tots els contractes alimentaris per escrit i amb el contingut mínim previst per la llei. No obstant, el requisit de la forma escrita no ho és d’existència ni validesa del contracte.
  • Obligació d’inscriure els contractes subscrits amb productors primaris en un nou registre digital a partir de l’1 de gener del 2023.
  • Establiment de terminis màxims de les negociacions comercials anuals.
  • Incorporació d’un nou catàleg de pràctiques comercials deslleials, entre les quals s’hi inclouen la prohibició de la modificació unilateral de les condicions contractuals o les vendes a pèrdues.
  • Introducció de noves infraccions i requalificació d’altres ja existents, com són l’incompliment de l’obligació de contractació per escrit o la manca de consignació del preu.

Així mateix, es recorda que per a aquest sector es preveuen sancions per l’incompliment dels terminis de pagament establerts legalment, que són de 30 dies per als productes peribles i de 60 per als no peribles.

Imprimir