Us recordem que el Reial decret 1060/2022 modificava determinats aspectes de la gestió i control dels processos d’incapacitat temporal (IT).

A partir del mes d’abril, les persones treballadores ja no tenen l’obligació de presentar els comunicats mèdics d’IT a l’empresa; serà l’administració qui els ho comunicarà mitjançant un fitxer amb les dades.

Si us portem la gestió laboral al despatx, com a autoritzats RED que som, rebrem aquest fitxer.

Que les persones treballadores no hagin de presentar els comunicats mèdics a l’empresa no vol dir que no hagin de dir-li res, només vol dir que no hauran de presentar la justificació de la seva absència.

Com a empresa teniu l’obligació de comunicar una sèrie de dades a l’INSS, entre les quals hi ha el lloc de treball i la descripció de les funcions desenvolupades per la persona treballadora.

Per  tant, haureu de comunicar a qui porti la gestió laboral (autoritzat RED) l’absència de la persona treballadora i la descripció de les funcions desenvolupades per la persona treballadora.

Hi ha 3 dies hàbils per a comunicar les dades des del moment en què l’INSS comuniqui la baixa mèdica mitjançant el fitxer esmentat. És important que qui porti la gestió laboral tingui aquestes dades amb suficient antelació.

Imprimir