Està demostrat que la salut fomenta el benestar del treballador i incrementa la seva capacitat laboral i el rendiment a l’empresa, i amb aquest objectiu les assegurances de salut privades pels treballadors gaudeixen d’un tractament fiscal que les fa atractives a l’empresari tant individual com social.

Avantatges fiscals de l’assegurança de salut per als autònoms

La contractació d’una assegurança de salut privada per part dels treballadors autònoms gaudeix d’un tractament fiscal avantatjós com a despesa deduïble. Així l’autònom podrà aplicar-se una deducció tant per les assegurances contractades per a si mateix, com també per als seus familiars directes (cònjuge i fills menors de 25 anys). El límit màxim de deducció serà de 500 euros, o de 1500 pels membres de la família que tinguin discapacitat. Aquest límit es computa individualment, és a dir, els 500 o 1500 euros anuals són per a cada persona assegurada.

Igualment, es considerarà despesa fiscalment deduïble l’assegurança de salut que el treballador autònom contracti per als seus empleats.

 

Avantatges fiscals de l’assegurança de salut per a les empreses

Les empreses que contractin una assegurança de salut per als seus empleats també poden deduir les primes de les assegurances pagades fins a un límit de 500 euros anuals per persona.

Aquesta és una despesa fiscalment deduïble com una despesa social a la declaració de l’Impost de Societats, però no és considerada com un rendiment del treballador. Per tant, sobre el cost o la quantia de l’assegurança s’estalviarà el 30% de les quanties socials.

Amb aquest mateix esperit de cuidar de la salut de les empreses, els nostres plans de salut es dissenyen a mida per a cada empresa, adoptant les millors solucions sanitàries, amb seguiments de les baixes laborals i amb primes adequades. Tot això, per obtenir sempre el millor tractament fiscal tant per a l’empresa com per al treballador.

Imprimir