Laboral

Festes laborals a Catalunya per a l’any 2019

10 setembre 2018|Laboral|

Festes laborals a Catalunya per a l’any 2019

Pla director per un treball digne

2 agost 2018|Laboral|

El Pla Director, que inclou un total de 75 mesures (55 operatives i 20 organitzatives) ha de servir per lluitar contra el frau, la precarietat laboral i eradicar les situacions d'abús.

Els falsos autònoms

17 juliol 2018|Laboral|

Per poder definir els falsos autònoms hauríem de començar per explicar que s'entén per un treballador autònom. Als efectes de la seva inclusió en el Règim Especial d’autònoms, aquest és el que realitza de forma HABITUAL, PERSONAL i DIRECTA una activitat econòmica a títol lucratiu sense subjecció a contracte de treball.

Que ens porten els Pressupostos Generals de l’Estat del 2018?

10 juliol 2018|Laboral|

Els Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2017 van quedar prorrogats, de forma automàtica, fins a l'aprovació dels pressupostos de l'any 2018.

La formació sobre Prevenció de Riscos Laborals (PRL) en els convenis col·lectius

18 juny 2018|Laboral|

Va essent cada vegada més habitual que en els Convenis col·lectius s'estableixi la formació sobre PRL que cal que facin els treballadors i treballadores.

Nova campanya d’incentius 2018

5 abril 2018|Laboral|

Nova campanya d'incentius 2018. Reducció de les cotitzacions per contingències professionals per a les empreses que han disminuït, de manera considerable, la sinistralitat laboral.

Convocada VAGA GENERAL pel dia 8/03/2018

6 març 2018|Laboral|

El dia 8 de març del 2018 ha estat convocada una vaga general pels diferents sindicats.  Per alguns dels convocants la vaga està prevista per tot el dia, i per d'altres només en determinades hores del dia.

Nou càlcul de les prestacions de maternitat i paternitat

1 març 2018|Laboral|

L'1 de març ha entrat en vigor la nova manera de calcular les prestacions de maternitat i paternitat dels autònoms i dels treballadors per compte propi del Mar (grup primer de cotització).

Normes de cotització per l’any 2018

6 febrer 2018|Laboral|

En haver quedat prorrogats de forma automàtica els Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2017, es mantenen les normes de cotització fins a l'aprovació dels pressupostos de l'any 2018. Normes que s'han adaptat a les modificacions d'àmbit legal que, amb posterioritat a la publicació de la Llei de pressupostos del 2017, han incidit en aquest àmbit.

Recordatori. Mesures de la nova Llei dels Autònoms

5 gener 2018|Laboral|

Recordatori. Mesures de la nova Llei dels Autònoms que entren en vigor a partir de l'1/01/2018:

Load More Posts