Laboral

La Seguretat Social millora la protecció de tots els treballadors aïllats i/o infectats per Coronavirus

11 març 2020|Laboral|

El Consell de Ministres, ha aprovat un Reial decret llei que inclou mesures per a millorar la protecció de les persones treballadores afectades pel COVID-19.

Nova convocatòria de vaga general pel 8 de març del 2020

6 març 2020|Laboral|

La Intersindical-CSC, la Intersindical Alternativa de Catalunya, IAC i la Confederació General del Treball de Catalunya, CG han convocat vaga general pel pròxim 8 de març de 2020.

El ministeri de treball publica una guia d’actuació en relació al Coronavirus

6 març 2020|Laboral|

La “guia per a l’actuació en l’àmbit laboral en relació al nou coronavirus” recull les mesures de prevenció davant del risc de contagi per coronavirus quan els treballadors estiguin o puguin estar sotmesos a un risc greu i imminent en ocasió de la seva feina.

Digitalitza els Recursos Humans amb A3Asesor | rr.hh.

28 febrer 2020|Laboral|

El Grup Gestió i l’empresa Wolters Kluwer hem arribat a un acord per a poder oferir la solució A3ASESOR | rr.hh als nostres clients. Es tracta d’un programari al núvol que ofereix un gran salt en la gestió dels Recursos Humans de la vostra empresa.

Derogat l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència al treball

20 febrer 2020|Uncategorized @ca, Laboral|

El govern, mitjançant un Reial decret llei ha derogat, amb efectes a 20 de febrer del 2020, l’article 52.d) de l’Estatut dels treballadors, que regulava l’extinció del contracte de treball per faltes d'assistència a la feina, fins i tot justificades, però intermitents.

Salari mínim interprofessional 2020

7 febrer 2020|Laboral|

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) s’incrementa un 5,55% respecte al de 2019.

Pròrroga de mesures laborals a l’espera de la formació del nou Govern

3 gener 2020|Laboral|

El govern en funcions ha establert mesures per mantenir l'import de les pensions, les normes de cotització a la Seguretat Social i el salari mínim interprofessional actualment vigents, així com la pròrroga de l'aplicació de la normativa anterior de jubilació per a determinats casos.

Subvencions per la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball. Convocatòria anticipada per l’any 2020

27 desembre 2019|Laboral|

S’ha obert convocatòria anticipada per a l'any 2020 per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball, amb la finalitat d’incentivar les empreses per impulsar la contractació i la creació d'ocupació de les persones més grans de 45 anys que es troben en situació d'atur

L’obligació de realitzar un pla d’igualtat (RDLlei 6/2019)

26 novembre 2019|Laboral|

A les empreses de 150 a 250 treballadors se’ls apropa el termini per comptar amb un pla d’igualtat. El pròxim mes de març del 2020 finalitza el termini establert per l’aprovació del pla d’igualtat.

Participació de les persones treballadores en les eleccions al congrés dels diputats i al senat del 10 de novembre de 2019

5 novembre 2019|Laboral|

El diumenge dia 10 de novembre de 2019 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d’electores i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal, un permís, sempre i quan l’horari coincideixi totalment o parcialment amb el dels col·legis electorals. També  s'haurà de concedir, a les persones treballadores que acreditin la condició de membres de mesa electoral, d’interventors o d’apoderats, i a les que facin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi.

Load More Posts