Laboral

Publicat el Reial Decret llei que especifica determinats aspectes relatius als ERTO per causa de la COVID-19

15 maig 2020|Laboral|

El BOE publica una bateria de mesures que tenen com a objectiu donar resposta a la situació en què es trobaran, un cop s’aixequi l’estat d’alarma, les empreses que han hagut de recórrer als ERTO

Urgent: ajornament i moratòries de les quotes de la Seguretat Social i autònoms

4 maig 2020|Laboral|

Els recordem que, l’ajornament / moratòria del pagament de les quotes de la seguretat social, d’acord amb el que estableix el RD-Llei 11/2020 , pel que fa a les quotes a pagar en el mes de maig, es poden demanar  fins al pròxim dia 10 de maig.

Urgent: ajornament de les quotes de la Seguretat Social i autònoms

6 abril 2020|Laboral|

Benvolguts clients, tal com varem informar al nostre blog, els recordem que, per acollir-se a l’ajornament del pagament de les quotes de la seguretat social, arrel d’allò establert al RD-Llei 11/2020, per el que fa al mes d’abril, podran fer-ho fins el proper dia 10 d’abril, i l’ajornament meritarà un interès del 0,5% anual (davant el 3,75% habitual).

Novetats en l’àmbit laboral del Reial decret-llei 10/2020

31 març 2020|Laboral|

Amb la finalitat de reduir la mobilitat dels treballadors a efectes de minimitzar l’expansió del COVID-19 , el passat 29 de març va entrar en vigor el Reial Decret-Llei 10/2020, el qual estableix que aquells treballadors que prestin els seus serveis laborals en activitats no considerades com essencials, no podran desplaçar-se als seus llocs de treball, des del dia 30 de març fins el proper 9 d’abril.

La Seguretat Social millora la protecció de tots els treballadors aïllats i/o infectats per Coronavirus

11 març 2020|Laboral|

El Consell de Ministres, ha aprovat un Reial decret llei que inclou mesures per a millorar la protecció de les persones treballadores afectades pel COVID-19.

Nova convocatòria de vaga general pel 8 de març del 2020

6 març 2020|Laboral|

La Intersindical-CSC, la Intersindical Alternativa de Catalunya, IAC i la Confederació General del Treball de Catalunya, CG han convocat vaga general pel pròxim 8 de març de 2020.

El ministeri de treball publica una guia d’actuació en relació al Coronavirus

6 març 2020|Laboral|

La “guia per a l’actuació en l’àmbit laboral en relació al nou coronavirus” recull les mesures de prevenció davant del risc de contagi per coronavirus quan els treballadors estiguin o puguin estar sotmesos a un risc greu i imminent en ocasió de la seva feina.

Digitalitza els Recursos Humans amb A3Asesor | rr.hh.

28 febrer 2020|Laboral|

El Grup Gestió i l’empresa Wolters Kluwer hem arribat a un acord per a poder oferir la solució A3ASESOR | rr.hh als nostres clients. Es tracta d’un programari al núvol que ofereix un gran salt en la gestió dels Recursos Humans de la vostra empresa.

Derogat l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència al treball

20 febrer 2020|Uncategorized @ca, Laboral|

El govern, mitjançant un Reial decret llei ha derogat, amb efectes a 20 de febrer del 2020, l’article 52.d) de l’Estatut dels treballadors, que regulava l’extinció del contracte de treball per faltes d'assistència a la feina, fins i tot justificades, però intermitents.

Salari mínim interprofessional 2020

7 febrer 2020|Laboral|

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) s’incrementa un 5,55% respecte al de 2019.

Load More Posts