Laboral

A punt d’entrar en vigor el reial decret d’igualtat retributiva

8 abril 2021|Laboral|

El proper 14 d'abril entra en vigor el Reial decret 902/2020, pel qual s’aprova el reglament d'igualtat retributiva entre dones i homes

Subvencions per a la contractació de persones majors de 45 anys

18 febrer 2021|Laboral|

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha obert la convocatòria 2021 per a la concessió de subvencions a la contractació de persones majors de 45 anys en situació d'atur.

Instruccions per a la participació de les persones treballadores a les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021

2 febrer 2021|Laboral|

Les instruccions publicades el 29 de gener ens concreten, entre altres punts, la manera de procedir per concedir el permís general de fins a quatre hores a què tenen dret les persones treballadores per exercir el seu dret a vot.

Reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació

27 gener 2021|Laboral|

El nou Reial decret llei 2/2021 contempla la pròrroga de tots els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) basats en causes relacionades amb la COVID-19 fins al 31 de maig de 2021.

Els Pressupostos Generals de l’Estat del 2021 i altres canvis normatius en l’àmbit laboral

4 gener 2021|Laboral|

Resum dels aspectes més rellevants en matèria laboral dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2021, i recull d'altres mesures rellevants.

Nou compte corrent únic per les 4 unitats de recaptació executiva de la província de Girona

4 gener 2021|Laboral|

La Tresoreria General de la Seguretat Social ens ha comunicat el tancament, a partir de gener de 2021, dels comptes bancaris de les Unitats de Recaptació Executiva en les quals fins ara s'havien de realitzar els ingressos dels deutes en matèria de Seguretat Social que hagin contret les empreses i autònoms, que es trobin en via executiva, així com qualsevol altre en compliment d'una actuació executiva.

Moratòria en el pagament de quota mitjançant ajornament amb la Seguretat Social

4 gener 2021|Laboral|

Les empreses i els treballadors per compte propi, sempre que es trobin al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social i no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar la moratòria en el pagament de les quotes amb la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta que es meritin:

Ja és possible reclamar les quotes d’autònoms societaris pagades en excés

2 octubre 2020|Laboral|

Recentment, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha comunicat a totes les seves unitats l’assumpció del criteri emanat del Tribunal Suprem en una sentència de fa gairebé un any, segons la qual els autònoms que exerceixen la seva activitat a través de la participació en una societat mercantil (anomenats “autònoms societaris”) també poden gaudir de les bonificacions previstes a les quotes d’autònoms durant els primers mesos de l’activitat (l’anomenada “tarifa plana”), tal com succeïa amb els empresaris persones físiques.  

Nova pròrroga dels ERTO. Es prorroguen fins al 31 de gener de 2021

1 octubre 2020|Laboral|

A última hora, com ja sembla habitual, s’ha publicat el Reial decret llei 30/2020, de “medidas sociales en defensa del empleo”. A continuació us resumim els aspectes més rellevants de la norma.

Nova regulació del treball a distància (Reial Decret-llei 28/2020)

23 setembre 2020|Laboral|

S’acaba de publicar al BOE el Reial decret que regula les situacions de treball a distància (teletreball), que tantes incerteses va generar en implantar-se de forma sobtada degut a la crisi sanitària. A continuació exposem, de manera esquemàtica, els trets més rellevants de la nova regulació.

Load More Posts