Laboral

Nous ajuts públics per la contractació de determinats treballadors

28 juliol 2021|Laboral|

Recentment s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució que obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts a la contractació de treballadors en risc d’exclusió al mercat laboral. A continuació relacionem els principals trets d’aquests ajuts:

Nova convocatòria d’ajuts per a afectats per un ERTO o fixos discontinus beneficiaris de l’atur

1 juliol 2021|Laboral|

Aquest ajut pretén ser un complement de la prestació per desocupació, la prestació extraordinària de les persones treballadores amb contracte fix discontinu, amb la finalitat de pal·liar en part aquesta disminució d'ingressos.

Festes laborals a Catalunya per a l’any 2022

1 juliol 2021|Laboral|

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2022, a més de les dues festes locals fixades a proposta dels municipis respectius, les següents:

Noves mesures urgents. Pròrroga dels ERTO i de les mesures de protecció per desocupació

1 juny 2021|Laboral|

RDL 11/2021, de 27 maig. Els objectius de la nova norma són prorrogar l’aplicació de les mesures de flexibilitat, incloses les mesures extraordinàries en matèria d’exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social de les empreses, les mesures extraordinàries en matèria de protecció de desocupació, i aquelles mesures complementàries que eviten acomiadaments i la destrucció de llocs de treball.

Els riscos psicosocials

21 maig 2021|Laboral|

La directiva marc europea i, per tant, la Llei de prevenció de riscos laborals redactada segons aquesta, estableix l’obligació legal que les empreses protegeixin les persones treballadores de tots els riscos en el lloc de treball i, per tant, els empresaris estan obligats a protegir les persones treballadores contra els riscos psicosocials, i aquests riscos hauran de tenir-se en compte en el procés d’avaluació del risc.

A punt d’entrar en vigor el reial decret d’igualtat retributiva

8 abril 2021|Laboral|

El proper 14 d'abril entra en vigor el Reial decret 902/2020, pel qual s’aprova el reglament d'igualtat retributiva entre dones i homes

Subvencions per a la contractació de persones majors de 45 anys

18 febrer 2021|Laboral|

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha obert la convocatòria 2021 per a la concessió de subvencions a la contractació de persones majors de 45 anys en situació d'atur.

Instruccions per a la participació de les persones treballadores a les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021

2 febrer 2021|Laboral|

Les instruccions publicades el 29 de gener ens concreten, entre altres punts, la manera de procedir per concedir el permís general de fins a quatre hores a què tenen dret les persones treballadores per exercir el seu dret a vot.

Reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació

27 gener 2021|Laboral|

El nou Reial decret llei 2/2021 contempla la pròrroga de tots els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) basats en causes relacionades amb la COVID-19 fins al 31 de maig de 2021.

Els Pressupostos Generals de l’Estat del 2021 i altres canvis normatius en l’àmbit laboral

4 gener 2021|Laboral|

Resum dels aspectes més rellevants en matèria laboral dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2021, i recull d'altres mesures rellevants.

Load More Posts