Laboral

Sector de la construcció – El contracte indefinit adscrit a obra i la seva extinció per motius inherents al treballador

10 gener 2022|Laboral|

Amb la recent reforma laboral, tindran la consideració de contractes indefinits adscrits a obra aquells que tinguin per objecte tasques o serveis la finalitat i el resultat dels quals estiguin vinculats a obres de construcció, tenint en compte les activitats establertes en l'àmbit funcional del Conveni General del Sector de la Construcció.

Garantia del poder adquisitiu de les pensions i mesures de reforç per a la sostenibilitat del sistema

3 gener 2022|Laboral|

S’acaba de publicar al BOE la Llei 21/2021, de 28 de desembre, relacionada amb el poder adquisitiu dels pensionistes i amb la sostenibilitat del sistema públic de pensions. A continuació us oferim les principals novetats que incorpora:

La nova reforma laboral: els canvis que ens porta (RDLlei 32/2021, de 28 de desembre)

3 gener 2022|Laboral|

Resumim els aspectes més rellevants de la nova reforma laboral

Mesures laborals contingudes a la llei de pressupostos generals de l’Estat de 2022

30 desembre 2021|Laboral|

S'acaba de publicar al BOE la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022, que conté diverses mesures de caràcter laboral que resumim a continuació:

Noves subvencions per a la formació de desocupats, amb compromís de contractació

23 novembre 2021|Laboral|

Aquest programa està especialment pensat per a les empreses que tenen una necessitat o previsió de contractació i que han de dissenyar una formació vinculada a aquestes contractacions.

Recordatori. L’obligació del registre retributiu

9 novembre 2021|Laboral|

Us recordem que el RD 902/2020 estableix l’obligació per a totes les empreses de realitzar un registre retributiu, convenientment desglossat per sexes, amb la mitjana aritmètica i la mediana del que es percep realment per cadascun dels conceptes retributius en cada grup o categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable.

Noves mesures urgents a nivell laboral

1 octubre 2021|Laboral|

El Reial decret llei 18/2021 i el Reial decret 817/2021 ens porten novetats importants en l'àmbit laboral, que passem a explicar a continuació:

Nous ajuts públics per la contractació de determinats treballadors

28 juliol 2021|Laboral|

Recentment s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució que obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts a la contractació de treballadors en risc d’exclusió al mercat laboral. A continuació relacionem els principals trets d’aquests ajuts:

Nova convocatòria d’ajuts per a afectats per un ERTO o fixos discontinus beneficiaris de l’atur

1 juliol 2021|Laboral|

Aquest ajut pretén ser un complement de la prestació per desocupació, la prestació extraordinària de les persones treballadores amb contracte fix discontinu, amb la finalitat de pal·liar en part aquesta disminució d'ingressos.

Festes laborals a Catalunya per a l’any 2022

1 juliol 2021|Laboral|

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2022, a més de les dues festes locals fixades a proposta dels municipis respectius, les següents:

Load More Posts