Laboral

Nova campanya d’incentius 2018

5 abril 2018|Laboral|

Nova campanya d'incentius 2018. Reducció de les cotitzacions per contingències professionals per a les empreses que han disminuït, de manera considerable, la sinistralitat laboral.

Convocada VAGA GENERAL pel dia 8/03/2018

6 març 2018|Laboral|

El dia 8 de març del 2018 ha estat convocada una vaga general pels diferents sindicats.  Per alguns dels convocants la vaga està prevista per tot el dia, i per d'altres només en determinades hores del dia.

Nou càlcul de les prestacions de maternitat i paternitat

1 març 2018|Laboral|

L'1 de març ha entrat en vigor la nova manera de calcular les prestacions de maternitat i paternitat dels autònoms i dels treballadors per compte propi del Mar (grup primer de cotització).

Normes de cotització per l’any 2018

6 febrer 2018|Laboral|

En haver quedat prorrogats de forma automàtica els Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2017, es mantenen les normes de cotització fins a l'aprovació dels pressupostos de l'any 2018. Normes que s'han adaptat a les modificacions d'àmbit legal que, amb posterioritat a la publicació de la Llei de pressupostos del 2017, han incidit en aquest àmbit.

Recordatori. Mesures de la nova Llei dels Autònoms

5 gener 2018|Laboral|

Recordatori. Mesures de la nova Llei dels Autònoms que entren en vigor a partir de l'1/01/2018:

Instruccions per la participació de les persones treballadores a les eleccions al Parlament de Catalunya del dijous 21 de desembre.

12 desembre 2017|Laboral|

Les instruccions publicades l'1 de desembre ens concreten, entre altres punts,la manera de procedir per concedir el permís general de fins a quatre hores a què tenen dret les persones treballadores per exercir el seu dret a vot.

Eleccions al Parlament de Catalunya 21D – Permisos laborals

17 novembre 2017|Laboral|

Les empreses han de concedir als treballadors i treballadores, en les localitats que no sigui festiu el 21/12, un permís de fins a 4 hores dins la jornada laboral, que serà retribuït i no recuperable, per poder exercir el seu dret a vot.

AUTÒNOMS – Obligatorietat d’incorporació a l’Administració Electrònica

27 octubre 2017|Laboral|

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha comunicat la imminent obligatorietat d'incorporació dels autònoms a l'Administració Electrònica.  

Què ens depara la nova llei d’autònoms?

19 octubre 2017|Laboral|

Un cop aprovat per el Senat, i pendent de la seva publicació definitiva al BOE, a continuació relacionem algunes de les mesures que ens porta la nova Llei dels Autònoms

Canvis de bases de cotització en el règim especial dels treballadors autònoms.

10 octubre 2017|Laboral|

Cal tenir en compte que els autònoms poden canviar dues vegades a l'any, almenys de moment, la seva base de cotització.

Load More Posts