Laboral

Noves subvencions per a la formació de desocupats, amb compromís de contractació

23 novembre 2021|Laboral|

Aquest programa està especialment pensat per a les empreses que tenen una necessitat o previsió de contractació i que han de dissenyar una formació vinculada a aquestes contractacions.

Recordatori. L’obligació del registre retributiu

9 novembre 2021|Laboral|

Us recordem que el RD 902/2020 estableix l’obligació per a totes les empreses de realitzar un registre retributiu, convenientment desglossat per sexes, amb la mitjana aritmètica i la mediana del que es percep realment per cadascun dels conceptes retributius en cada grup o categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable.

Noves mesures urgents a nivell laboral

1 octubre 2021|Laboral|

El Reial decret llei 18/2021 i el Reial decret 817/2021 ens porten novetats importants en l'àmbit laboral, que passem a explicar a continuació:

Nous ajuts públics per la contractació de determinats treballadors

28 juliol 2021|Laboral|

Recentment s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució que obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts a la contractació de treballadors en risc d’exclusió al mercat laboral. A continuació relacionem els principals trets d’aquests ajuts:

Nova convocatòria d’ajuts per a afectats per un ERTO o fixos discontinus beneficiaris de l’atur

1 juliol 2021|Laboral|

Aquest ajut pretén ser un complement de la prestació per desocupació, la prestació extraordinària de les persones treballadores amb contracte fix discontinu, amb la finalitat de pal·liar en part aquesta disminució d'ingressos.

Festes laborals a Catalunya per a l’any 2022

1 juliol 2021|Laboral|

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2022, a més de les dues festes locals fixades a proposta dels municipis respectius, les següents:

Noves mesures urgents. Pròrroga dels ERTO i de les mesures de protecció per desocupació

1 juny 2021|Laboral|

RDL 11/2021, de 27 maig. Els objectius de la nova norma són prorrogar l’aplicació de les mesures de flexibilitat, incloses les mesures extraordinàries en matèria d’exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social de les empreses, les mesures extraordinàries en matèria de protecció de desocupació, i aquelles mesures complementàries que eviten acomiadaments i la destrucció de llocs de treball.

Els riscos psicosocials

21 maig 2021|Laboral|

La directiva marc europea i, per tant, la Llei de prevenció de riscos laborals redactada segons aquesta, estableix l’obligació legal que les empreses protegeixin les persones treballadores de tots els riscos en el lloc de treball i, per tant, els empresaris estan obligats a protegir les persones treballadores contra els riscos psicosocials, i aquests riscos hauran de tenir-se en compte en el procés d’avaluació del risc.

A punt d’entrar en vigor el reial decret d’igualtat retributiva

8 abril 2021|Laboral|

El proper 14 d'abril entra en vigor el Reial decret 902/2020, pel qual s’aprova el reglament d'igualtat retributiva entre dones i homes

Subvencions per a la contractació de persones majors de 45 anys

18 febrer 2021|Laboral|

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha obert la convocatòria 2021 per a la concessió de subvencions a la contractació de persones majors de 45 anys en situació d'atur.

Load More Posts