Laboral

Comunicació de dades del perceptor de rendes del treball al seu pagador (article 88 del Reglament IRPF)

28 març 2022|Laboral|

Les persones treballadores (els contribuents a efectes de l’IRPF) han de comunicar la seva situació personal i familiar que influeixi en l'import exempt de retenir, en la determinació del tipus de retenció o en les regularitzacions d'aquest.

Recordatori. El registre retributiu

14 març 2022|Laboral|

El registre retributiu com a mitjà de control de l’obligació de pagar, per la prestació d’un treball d’igual valor, la mateixa retribució, sense que pugui produir-se discriminació per raó de sexe.

Nova convocatòria de vaga general pel 8 de març del 2022

7 març 2022|Laboral|

La CGT Catalunya ha convocat una vaga general pel pròxim 8 de març de 2022, i CCOO i la CGT d’àmbit estatal han convocat, per la mateixa data, una vaga pel sector de Contact Center.

Noves mesures urgents – Reial decret llei 2/2022

23 febrer 2022|Laboral|

Grup Gestió analitza les noves mesures urgents de caràcter laboral derivades del Reial decret llei 2/2022.

Salari mínim interprofessional 2022 (RD 152/2022)

23 febrer 2022|Laboral|

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) s’incrementa un 3,63% respecte al del 2021, i queda fixat en 1.000 euros mensuals o 33,33 euros diaris.

Nous programes autonòmics d’ajuts a la contractació

20 gener 2022|Laboral|

La Generalitat de Catalunya ha obert el termini per a la convocatòria de dos nous ajuts a les empreses per a la contractació de treballadors que compleixin certs requisits. A continuació, sintetitzem els trets més rellevants d’ambdós programes, segons la informació facilitada per la web de la Generalitat de Catalunya:

Sector de la construcció – El contracte indefinit adscrit a obra i la seva extinció per motius inherents al treballador

10 gener 2022|Laboral|

Amb la recent reforma laboral, tindran la consideració de contractes indefinits adscrits a obra aquells que tinguin per objecte tasques o serveis la finalitat i el resultat dels quals estiguin vinculats a obres de construcció, tenint en compte les activitats establertes en l'àmbit funcional del Conveni General del Sector de la Construcció.

Garantia del poder adquisitiu de les pensions i mesures de reforç per a la sostenibilitat del sistema

3 gener 2022|Laboral|

S’acaba de publicar al BOE la Llei 21/2021, de 28 de desembre, relacionada amb el poder adquisitiu dels pensionistes i amb la sostenibilitat del sistema públic de pensions. A continuació us oferim les principals novetats que incorpora:

La nova reforma laboral: els canvis que ens porta (RDLlei 32/2021, de 28 de desembre)

3 gener 2022|Laboral|

Resumim els aspectes més rellevants de la nova reforma laboral

Mesures laborals contingudes a la llei de pressupostos generals de l’Estat de 2022

30 desembre 2021|Laboral|

S'acaba de publicar al BOE la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022, que conté diverses mesures de caràcter laboral que resumim a continuació:

Load More Posts