La necessitat del certificat energètic

5 juny 2016|Advocats, Dret Civil i Processal|

Des de l’1 de juny de 2013, quan es produeix la compravenda o l’arrendament d’un immoble, el propietari té l’obligació de lliurar al comprador o arrendatari el certificat energètic.