El passat 26 de juny es va publicar el Reial decret llei 4/2024 pel qual es prorroguen determinades mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes d’Ucraïna i Orient Pròxim i s’adopten mesures urgents en matèria fiscal, energètica i social.

 • Es prorroga el tipus del 0 % d’IVA per a productes bàsics fins al 30/09/2024, incloent -hi l’oli d’oliva, i es prorroguen els tipus del 5 %.

 Des de l’1/10/2024 fins al 31/12/2024 els productes del tipus 0 % passaran al 2 % i els productes del 5 % passaran al 7,5 % d’IVA.

A partir de 2025 els productes tornaran a l’IVA habitual, tot i que l’oli d’oliva passarà a tenir un tipus d’un 4 % enlloc d’un 10 %, de forma permanent.

Productes de primera necessitat amb IVA del 0 % fins al 30/09/2024

  1. El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.
  2. Les farines panificables.
  3. Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
  4. Els formatges.
  5. Els ous.
  6. Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi alimentari (D 2484/1967).
  7. L’oli d’oliva.

Productes amb IVA del 5 % fins al 30/09/2024

  1. Els olis de llavors.
  2. Les pastes alimentàries.
 • Es modifiquen els límits excloents de l’obligació de declarar l’IRPF, la reducció per obtenció de rendiments del treball i s’inclou la possibilitat de llibertat d’amortització per rendiments d’activitats econòmiques en l’adquisició de determinats vehicles elèctrics i els seus punts de recàrrega, tal i com existeix actualment en l’impost de societats, tot amb efectes al 2024.
 • Referent a l’impost de societats i amb efectes al 2024, l’amortització accelerada per adquisició de determinats vehicles elèctrics i punts de recàrrega d’aquests es converteix en llibertat d’amortització. S’incrementa la reserva de capitalització al 15 % i es redueix el termini de manteniment dels fons propis de 5 a 3 anys. Aquest nou termini s’aplica a reserves vigents anteriors al 2024.
Imprimir